• Default Alternative Text

    Schneider Electric w Polsce

    W Polsce zatrudniamy ponad 1800 osób, posiadamy

    5 zakładów produkcyjnych  i 4 centra usług wspólnych.

Schneider Electric w Polsce

Siedziba główna firmy znajduje się w Warszawie, a biura regionalne zlokalizowane są w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu

i we Wrocławiu. Bezpośredni kontakt do biur Schneider Electric można uzyskać w Centrum Obsługi Klienta.

Schneider Electric Polska Sp. z o.o - siedziba firmy
ul. Konstruktorska 12, 02-673  Warszawa
 
Centrum Obsługi Klienta
tel.: +48 801 171 500 lub +48 22 511 84 64

fax: +48 22 511 82 02
e-mail: poland.helpdesk@schneider-electric.com
www.schneider-electric.pl

KRS 0000029914
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP 522-00-11-965, Kapitał zakładowy: 14 997 281,25 zł

Default Alternative Text
W Polsce działa 5 zakładów produkcyjnych w następujących lokalizacjach: Bukowno, Mikołów, Szczecinek, Świebodzice i Tychy. Posiadamy także 4 centra usług wspólnych, obsługujące kilkadziesiąt krajów: PASS (usługi HR), FiSS (obsługa księgowa), Global Marketing (usługi marketingowe) i Nordic CCC (centrum obsługi klienta).