• Default Alternative Text

  Schneider Electric w Polsce

  W Polsce zatrudniamy ponad 1800 osób, posiadamy

  5 zakładów produkcyjnych  i 4 centra usług wspólnych.

  Schneider Electric w Polsce

  Siedziba główna firmy znajduje się w Warszawie, a biura regionalne zlokalizowane są w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu

  i we Wrocławiu.

  Schneider Electric Polska Sp. z o.o - siedziba firmy
  ul. Konstruktorska 12, 02-673  Warszawa
   
  Centrum Obsługi Klienta
  tel.: +48 801 171 500 lub +48 22 511 84 64

  fax: +48 22 511 82 02
  e-mail: poland.helpdesk@schneider-electric.com
  www.schneider-electric.pl

  KRS 0000029914
  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
  XIII Wydział Gospodarczy KRS
  NIP 522-00-11-965, Kapitał zakładowy: 14 997 281,25 zł

  W Polsce działa 5 zakładów produkcyjnych w następujących lokalizacjach: Bukowno, Mikołów, Szczecinek, Świebodzice i Tychy. Posiadamy także 4 centra usług wspólnych, obsługujące kilkadziesiąt krajów: PASS (usługi HR), FiSS (obsługa księgowa), Global Marketing (usługi marketingowe) i Nordic CCC (centrum obsługi klienta).