• Default Alternative Text

  Zakład Transformatorów w Mikołowie

  Zakład Transformatorów w Mikołowie jest jednym z liderów na polskim rynku w zakresie produkcji i dostaw transformatorów średniego napięcia dla sektora energetycznego.

  Zakład Transformatorów w Mikołowie

  Zakład Transformatorów w Mikołowie jest jednym z liderów na polskim rynku w zakresie produkcji i dostaw transformatorów średniego napięcia dla sektora energetycznego. Nasze produkty dostarczamy również na wiele rynków eksportowych takich jak Szwecja, Finlandia, Łotwa, Litwa, Estonia, Rumunia, Słowacja, Czechy, Belgia, Niemcy, Rosja, których odbiorcami są zarówno duże koncerny i zakłady energetyczne, jak i małe przedsiębiorstwa. Ciągły rozwój i dążenie do polepszenia jakości zaowocował uzyskaniem w 1996r Certyfikatu ISO 9001. W kolejnych latach następowały dalsze przekształcenia: połączenie AEG i GEC Alsthom – zmiana nazwy na GEC Alsthom (1997), a później na Alstom (1998).W grudniu 2001 miała miejsce konsolidacja firm Koncernu ALSTOM w Polsce, a także został zakończony proces nadania Certyfikatu Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001.

  W 2004 na skutek przejęcia sektora Transmisji i Dystrybucji przez koncern AREVA zmianie uległa nazwa firmy na AREVA T&D Sp. z o.o. Koncern Schneider Electric przejął cześć AREVA D w czerwcu 2010, a od 2011 nazwa spółki zmieniła się na Schneider Electric Energy Poland Sp. z o. o.

  Obecnie Mikołowska Fabryka Transformatorów produkuje 4 rodzaje produktów:
  • transformatory olejowe MINERA
  • transformatory żywiczne TRICAST
  • transformatory żywiczne RESIGLAS
  • transformatory żywiczne TZA Produkujemy również szereg transformatorów w wykonaniach specjalnych zgodnie z wymaganiami Klienta.


  Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o.
  Żwirki i Wigury 52
  43-190 Mikołów
  T  + 48 (0) 32 77-28-253
  F  + 48 (0) 32 77-28-269