• Default Alternative Text
 • Default Alternative Text Urządzenia ochronne Urządzenia ochronne, których celem jest ochrona użytkowników instalacji przed porażeniem prądem oraz ochrona instalacji przed zwarciami, przeciążeniami i powstaniem pożaru.
  • Default Alternative Text
  • Default Alternative Text
  • Default Alternative Text
 • Default Alternative Text Ochrona przed przepięciami Zestaw urządzeń niezbędnych do zapewnienia kompletnej ochrony przed skutkami przepięć, powstałych np. w wyniku oddziaływania prądu piorunowego.
  • Default Alternative Text
  • Default Alternative Text
  • Default Alternative Text
 • Default Alternative Text Kontrola i sterowanie Urządzenia, które sygnalizują stan obwodów elektrycznych (zasilone, wyłączone) oraz pozwalają na sterowanie obwodami elektrycznymi, w tym obwodami, takimi jak np. oświetlenie zewnętrzne, pompy czy rolety.
  • Default Alternative Text
  • Default Alternative Text
  • Default Alternative Text