• Default Alternative Text
Prev
Default Alternative Text

Urządzenia ochronne

Wyłączniki różnicowoprądowe IDK

Description
Wyłączniki IDK pozwalają na realizację pewnej ochrony przed porażeniem prądem i powstaniem pożaru, nawet w instalacjach zasilających bardziej wymagające odbiorniki, takie jak komputery, płyty inducyjne, nowoczesny sprzęt AGD, itp... Możliwość testowania działania wyłączników przyciskiem "Test" jedynie raz do roku jest znaczną przewagą nad konkurnecyjnymi rozwiązaniami, wpływającą na komfort obsługi i bezpieczeństwo.
Gdzie kupić