• Default Alternative Text
  Poradnik dla profesjonalistów

  Poradnik Inżyniera Elektryka

  Znakomita, profesjonalna publikacja, bardzo przydatna w projektowaniu, montażu i uruchomieniu nowoczesnych, bezpiecznych i efektywnych energetycznie instalacji elektrycznych, dla których bazą jest międzynarodowa norma IEC 60364.

  Pobierz Poradnik Inżyniera Elektryka

Praktyczny przewodnik

„Poradnik inżyniera elektryka” jest przeznaczony dla osób, których obowiązki obejmują projektowanie, instalowanie, kontrolowanie i utrzymanie instalacji elektrycznych niskiego napięcia zgodnie z normami publikowanymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).
Zgodnie z założeniami autorów tego opracowania, dostarcza ono odpowiedź na pytanie: „Które rozwiązanie techniczne zagwarantuje spełnienie wszystkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa?”.

Porady ekspertów

Autorami Poradnika są utalentowani eksperci Schneider Electric z dziedziny dystrybucji zasilania elektrycznego, którzy dzielą się swoją wiedzą o nowych i zaktualizowanych normach technicznych oraz rozwoju elektrotechniki. 

 • Domyślny tekst alternatywny
  Uniwersalny poradnik dla projektantów instalacji elektrycznych w obiektach komercyjnych, przemysłowych i mieszkalnych Poradnik przeznaczony jest dla użytkowników profesjonalnych, w tym inżynierów pełniących role doradcze, projektantów, wykonawców instalacji, wykonawców rozdzielnic, administratorów budynków, studentów i nauczycieli na kierunkach inżynierii elektrycznej, a także dla wszystkich osób zaangażowanych w standaryzację, atestowanie i kontrolę instalacji elektrycznych.
 • Domyślny tekst alternatywny
  Ważne tematy związane z instalacjami elektrycznymi W publikacji poruszono między innymi takie tematy, jak spadki napięcia, bezpieczeństwo elektryczne, dobór przewodów, obliczenia elektryczne, normy elektrotechniczne, projekty elektrotechniczne, ochrona przeciwporażeniowa, wyłączniki, podstacje ŚN/NN, metody uziemiania, kompatybilność elektromagnetyczna, korekta współczynnika mocy, harmoniczne i zabezpieczenie przed przepięciem.

Spis treści

 • Ogólne zasady projektowania instalacji elektrycznej
 • Podłączenie do sieci dystrybucyjnej średniego napięcia ŚN
 • Podłączenie do sieci rozdzielczej NN
 • Przewodnik wyboru architektury ŚN i NN
 • Dystrybucja NN
 • Ochrona przeciwporażeniowa
 • Dobór i zabezpieczenie przewodów
 • Aparatura rozdzielcza NN: funkcje i dobór
 • Zabezpieczenie przed przepięciem
 • Wydajność energetyczna w dystrybucji elektrycznej
 • Korekta współczynnika mocy
 • Zarządzanie harmonicznymi
 • Charakterystyka poszczególnych źródeł i odbiorników
 • Instalacje fotowoltaiczne
 • Obiekty mieszkalne oraz inne specjalne
 • Wytyczne EMC
 • Pomiary

Pobierz teraz

Nasz poradnik zawiera przydatne wskazówki i wytyczne.
Pobierz Poradnik Inżyniera Elektryka