• Default Alternative Text

  Rozwiązania do zarządzania zapasami i podażą w zależności od popytu

  Samochód ciężarowy z cysterną do przewozu paliwa
  Dla każdego dostawcy bardzo ważna jest ochrona jego zapasów. Wymaga to automatyzacji procesów sterowania, monitorowania i raportowania zarówno w momencie, gdy opuszczają one terminal, jak i w momencie ich przybycia do miejsca docelowego.
  • Rozwiązania

   Rozwiązania od Schneider Electric pozwalają zarządzać limitami kredytowymi należności i transportem produktów do klientów i partnerów handlowych we własnych lub należących do firm trzecich terminalach. Proponujemy jedyne na rynku rozwiązanie do automatyzacji gromadzenia, przeliczania i dostarczania danych, własnych lub pochodzących od firm trzecich, związanych z zapasami i rurociągami, które całkowicie eliminuje ręczne wprowadzanie i zbieranie danych.
  • Oferowane korzyści

   • Zmniejszenie ryzyka strat związanych z należnościami i wyczerpania zapasów dzięki bazującej na wcześniej określonych schematach kontroli funkcji autoryzacji/odmowy załadunku paliwa określonym klientom terminalu.
   • Elastyczne zarządzanie działalnością dzięki podziałowi według klientów, grup klientów, pojedynczych terminali lub ich grup.
   • Natychmiastowy i zaktualizowany podgląd popytu terminalowego pozwala zarządzać podażą i znajdować nowe możliwości sprzedaży.
   • Sprawne podejmowanie decyzji na poziomie całego przedsiębiorstwa dzięki cyfrowemu przesyłaniu informacji.
   • Eliminacja nieefektywnych procesów, takich jak ręczne zbieranie i wprowadzanie danych.
   • Standaryzacja procesu dostarczania danych z różnych źródeł zwiększająca przejrzystość i ułatwiająca integrację z już wykorzystywaną infrastrukturą.
  • Co nas wyróżnia

   • Pierwszy system do automatyzacji zbierania danych o zapasach dla sektora przetwórstwa ropy naftowej.
   • Wczesne ostrzeżenia wysyłane w wiadomości e-mail lub na urządzanie mobilne, gdy przydział osiągnie określony poziom wykorzystania, pozwalające na podjęcie odpowiednich działań przed całkowitym wyczerpaniem zapasów.
   • Elektroniczny list przewozowy jest wystawiany w czasie rzeczywistym i dostępny już kilka minut po załadunku, przyspieszając proces fakturowania.
   • Nasz protokół został opracowany przez czołowych specjalistów branży i współpracuje z ponad 95% wszystkich dostępnych na rynku systemów automatyki terminali.

  Korzyści

  • Samochód ciężarowy do przewozu benzyn

   Lepsza obsługa klienta

   Przesyłanie w czasie rzeczywistym informacji o stanie wykorzystania przydziału, przerwach w pracy terminali i wysyłanie ostrzeżeń o niskim poziomie zapasów za pośrednictwem wielofunkcyjnego punktu kontaktowego dla klientów.
  • Cysterny paliwa

   Większe marże i sprzedaż

   Precyzyjne, dostarczane w czasie rzeczywistym informacje o stanie zapasów i cenach, zaprezentowane w przejrzysty sposób, tak aby jak najlepiej wykorzystać dostępne możliwości.
  • Samochód ciężarowy na pustej drodze

   Większa efektywność operacyjna

   Pierwsze rozwiązanie do automatyzacji zarządzania danymi o rurociągu i zapasach zaprojektowane specjalnie na potrzeby branży.