• Default Alternative Text

  Wsparcie dot. certyfikacji i zgodności z wymogami prawnymi

  Sprawniejsze zarządzanie energią dzięki ograniczeniu jej zużycia i zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych.

  Default Alternative Text

  Wyzwania

  Jest wiele sposobów na stworzenie rentownego przedsiębiorstwa, które będzie realizować zasady zrównoważonego rozwoju. Wdrożenie certyfikatu ISO 50001 to logiczny, a czasami konieczny wybór, gdy organizacja dysponuje zasobami wewnętrznymi objętymi obowiązkiem certyfikacji. Należy wziąć pod uwagę kwalifikacje pracowników i zastanowić się, czy spełniają określone przez normę ISO wymagania.
  • Razem ulepszymy Twoją firmę

   Niezależnie od tego, czy chcesz, by Twoja organizacja działała w sposób zrównoważony, czy planujesz, że będzie zużywała mniej zasobów lub skuteczniej gospodarowała energią, czy też może pragniesz zrealizować wszystkie te cele — Schneider Electric to firma, które jest w stanie Ci w tym pomóc. W ramach procesu planowania strategicznego każdemu klientowi przydzielamy pojedynczy punkt kontaktu ze Schneider Electric. Określimy Twoje cele, akceptowalny poziom ryzyka, plany działań i harmonogramy wdrożenia programu.

  • Dlaczego Schneider Electric?

   • Współpracujący z innymi rozwiązaniami system zarządzania, który umożliwia zmiany na lepsze
   • Wzmocnienie wizerunku marki dbającej o środowisko i zrównoważony rozwój
   • Proaktywne zarządzanie energią, które pozwala wyprzedzić przyszłe wymogi prawne bądź rynkowe
  • Różnica, na którą zasługujesz

   Dzięki naszemu podejściu i doświadczeniu usługi Schneider Electric wspierające wdrażanie normy ISO 50001 nie mają sobie równych na rynku.
   Nasza światowa siedziba główna w Paryżu była pierwszym na świecie obiektem, który otrzymał certyfikat ISO 50001. W roku 2011 rozpoczęliśmy proces certyfikacji wszystkich naszych obiektów. Na początku 2015 roku ponad 80 obiektów posiadało certyfikat. Doświadczenie zdobyte w czasie wdrażania normy ISO 50001 w naszych zakładach ułatwia nam pomaganie klientom w realizacji ich własnych programów certyfikacji.
  Niezależnie od wieku Twoich urządzeń, mamy w ofercie odpowiedni zakres usług serwisowych zawierających konserwację, zdalną diagnostykę, części zamienne, szkolenia, modernizacje oraz doradztwo techniczne. A cała oferta jest skorelowana z 5 głównymi fazami cyklu życia posiadanej instalacji. Pracownik i kierownik w magazynie
  Udane wdrożenie normy ISO 50001 zależy od zaangażowania w realizację założeń polityki energetycznej pracowników na wszystkich szczeblach organizacji. Ciągłość procesów i spójność procedur mają krytyczne znaczenie dla realizacji programu, a nieustanne poszukiwanie i wprowadzanie ulepszeń zapewnią jego trwałość także w przyszłości.
  • Domyślny tekst alternatywny
   Strategiczne podejście do gospodarki energetycznej i zrównoważonego rozwoju sprawia, że podejmowane decyzje służą zachowaniu ciągłości operacyjnej i finansowej we wszystkich obiektach.
  • Domyślny tekst alternatywny
   Schneider Electric jako partner staje się częścią organizacji i kieruje realizacją programów w dziedzinie gospodarki energetycznej i zrównoważonego rozwoju.
  • Domyślny tekst alternatywny

   Przejrzysty program gospodarki energetycznej, który wykorzystuje mierzalne i ustandaryzowane metody, zapewniając zaangażowanie i zrozumienie pracowników i wspierając procesy ciągłego zwiększania efektywności na wszystkich poziomach organizacji.