• Default Alternative Text

    Oprogramowanie wspierające zarządzanie energią i zrównoważony rozwój

    • Czy Twoje przedsiębiorstwo jest przygotowane do zarządzania wielkimi zbiorami danych z zakresu gospodarki energetycznej i zrównoważonego rozwoju w firmie? Dowiedz się, w jaki sposób platforma w chmurze może gromadzić i agregować dane firmowe do analizy, pozwalając zwiększyć wydajność i ograniczyć koszty
    • Organizacja non profit wdraża system zarządzania energią Organizacja Earth Rangers wykorzystała oprogramowanie, aby „lepiej zrozumieć, na co pożytkowana jest energia i jak zoptymalizować jej zużycie”. Dowiedz się, jak to zrobić.