• Default Alternative Text
    Domyślny tekst alternatywny

    Wyzwania

    Wyraźnie zarysowuje się trend polegający na podłączaniu do sieci coraz większej ilości rozproszonych zasobów energetycznych. Wymusza on zmiany w automatyce sieci i inwestycje w nowe inteligentne rozwiązania do zarządzania tymi nowymi strumieniami energii. Na obszarach działania wielu zakładów energetycznych funkcjonuje już generacja rozproszona. Zakłady takie mogą skorzystać ze specjalistycznej pomocy w integracji tej technologii z istniejącą siecią elektroenergetyczną.

    Dlaczego warto współpracować ze Schneider Electric

    • Ikona rozdziału Schneider Electric jest firmą doskonale przygotowaną do integracji technologii generacji rozproszonej z istniejącymi sieciami rozdzielczymi przy wykorzystaniu automatyki i zabezpieczeń, usług integracji i potencjału modernizacyjnego.