• A person touching the water surface and creating ripples, water management, waste water
  Technologia i najlepsze praktyki pozwalają branży górniczej osiągać wyniki środowiskowe lepsze od oczekiwanych

  Zrównoważony rozwój

  Widok lasu/drewna, raportowanie kwestii zrównoważonego rozwoju, środowisko

  Zrównoważony rozwój i produktywność nie wykluczają się wzajemnie

  Osiąganie celów związanych z wydajnością produkcji i przekraczanie tych dotyczących zrównoważonego rozwoju.
  Gas drilling installation

  Nasze rozwiązania dotyczące zrównoważonego rozwoju

  Dlaczego warto współpracować ze Schneider Electric?

  • Domyślny tekst alternatywny Światowy lider w dziedzinie efektywności energetycznej Zapewniamy efektywność na każdym etapie zarządzania energią - od momentu rozpoczęcia prac nad strategią, po jej wdrożenie i realizację.
  • ikona prosumenta Zintegrowana wydajność procesów i efektywność energetyczna Jako specjaliści z zakresu sterowania procesami i efektywności energetycznej zdajemy sobie sprawę ze znaczenia kwestii zarządzania energią dla procesu produkcji.

  Fakty

  • Domyślny tekst alternatywny W Australii branża górnicza wykorzystuje od 2 do 3% całej zużywanej tam wody.
  • Domyślny tekst alternatywny Od momentu wydobycia do utylizacji amerykańskie firmy z branży górniczej zużywają nawet 11 300 litrów wody na tonę węgla.
  • Blue Graph up icon Szacuje się, że wartość rynku usług uzdatniania wody w górnictwie podziemnym podwoi się w ciągu następnych pięciu lat.
  • Niebieska ikona testów i weryfikacji Uzyskanie zezwoleń i akceptacji wymaganych do wybudowania kopalni zajmuje w USA przeciętnie siedem lat.
  • Default Alternative Text Wydatki związane z energią mogą stanowić ponad 15% wszystkich kosztów procesowych w branży górnictwa i minerałów.