• Aerial View Of Water Treatment Plant In Dekalb Illinois, water management.

  Gospodarka wodno-ściekowa

  Zakłady uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków zapewniają dostęp do czystej wody ludziom na całym świecie. My pomagamy im robić to bezpiecznie i skutecznie.

  Nasza oferta
  Woda wyciekająca na złączeniu dwóch grubych rur, gospodarka wodna.

  Wyzwania

  Schneider Electric oferuje konkretne rozwiązania zaprojektowane z myślą o wyzwaniach, jakie stoją przed sektorem gospodarki wodno-ściekowej, a są to m.in.: - Skuteczna modernizacja starzejącej się infrastruktury - Obniżenie kosztów operacyjnych i związanych z energią - Skuteczniejsze dostosowywanie się do rosnącej liczby przepisów - Sprawniejsze reagowanie w sytuacjach awaryjnych i minimalizacja ich skutków - Wdrożenie technologii dostosowanych do ciągle ewoluującej siły roboczej - Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona zdrowia publicznego
  Widok zakładów i fabryk uzdatniania wody z lotu ptaka, gospodarka wodna.

  Rozwiązania dla gospodarki wodno-ściekowej

  Zużycie energii w trakcie całego obiegu wody mniejsze nawet o 30%