• Default Alternative Text
  Zarządzanie zasobami i monitorowanie stanu technicznego

  Zarządzanie zasobami i monitorowanie stanu technicznego

  Biznesmen na białym tle, trzymający aparat, którym chce zrobić zdjęcie - 64567: shutterstock, sterowanie maszynami, zarządzanie energią, górnictwo

  Wyzwania

  Zarządzaj zasobami na wyższym poziomie 

  Dzięki nowym metodologiom, takim jak Total Productive Maintenance (TPM), czyli „całkowita wydajność utrzymania ruchu”, możesz w pełni wykorzystać nakłady kapitałowe, maksymalnie wydłużyć żywotność zasobów i zwiększyć ich wydajność.

  • Rozwiązania

   • Rozwiązanie Condition Monitoring and Management gromadzi dane ze wszystkich zasobów produkcyjnych zakładu i analizuje je w czasie rzeczywistym. Wspomaga inicjowanie właściwych działań podnoszących ogólną wydajność zasobów oraz zarządzanie odpowiednimi procesami eksploatacyjnymi, pracami inżynierskimi oraz konserwacją.
   • Predictive Analytics to platforma umożliwiająca stałe monitorowanie wydajności zasobów w czasie rzeczywistym.
   • Performance Tools — narzędzia zarządzania wydajnością — oferują kontekstowe analizy przeprowadzane w czasie rzeczywistym, dostarczając informacji o całkowitej efektywności sprzętu (OEE) i przestojach.
  • Możliwości

   Oferowane przez nas kompleksowe rozwiązanie do zarządzania zasobami wspomaga inicjowanie właściwych działań podnoszących ogólną wydajność zasobów oraz zarządzanie związanymi z tym operacjami, takimi jak prace inżynierskie oraz konserwacja.
  • Zalety

   • W pełni zintegrowana strategia umożliwiająca nadzór nad wydajnością zasobów, monitorowanie stanu technicznego i przewidywanie zdarzeń
   • Unikalne, zaawansowane algorytmy przewidywania i wykrywania subtelnych zmian w zachowaniu systemu, które często stanowią pierwsze oznaki problemów z wydajnością i poprawnym działaniem sprzętu

  Korzyści

  • Fabryka cementu w nocy, produkcja cementu.
   • Zapobieganie potencjalnym problemom ze sprzętem 
   • Wykrywanie niewystarczająco wydajnych zasobów
  • Teren przemysłowy nad brzegiem morza, przemysł wydobywczy.
   • Ograniczenie nieplanowanych przestojów
   • Niższe koszty konserwacji
  • Fabryka cementu w nocy, produkcja cementu.
   • Niezawodność i jeszcze większa dostępność 
   • Wydłużona żywotność sprzętu