• Default Alternative Text

    Chmura prywatna

    Element składowy zintegrowanej infrastruktury fizycznej będącej fundamentem środowiska zwirtualizowanego.

    • Mercy Health: Szpital więcej niż cyfrowy Mercy Health to supernowoczesna instytucja opieki zdrowotnej, która od sześciu lat współpracuje z firmą Schneider Electric w zakresie kompleksowej obsługi swoich centrów przetwarzania danych. Dzięki rozwiązaniom Schneider Electric to nie szpitale Mercy muszą nieustannie dbać o swoje centra przetwarzania danych, lecz przeciwnie — to centra przetwarzania danych są cennym wsparciem dla działalności szpitali.