• Default Alternative Text
  Automatyka poprawia niezawodność działania inteligentnej sieci rozdzielczej

  Automatyka poprawia niezawodność działania inteligentnej sieci rozdzielczej

  Windmills and solar panels with sunset in background, solar energy, renewable energy, wind energy.

  Wyzwania


  Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej skomplikowane w wyniku wdrażania inteligentnych technologii i nowych procesów. Tym większą wartość mają dziś skuteczne i wydajne systemy automatyki. Infrastruktura musi być gotowa na wzrost popytu, radzić sobie ze zmiennością przepływu energii ze źródeł odnawialnych i minimalizować czas trwania i częstotliwość wyłączeń oraz liczbę dotkniętych nimi odbiorców.
  • Rozwiązania

   Oferujemy bardzo szeroką gamę rozwiązań z dziedziny automatyki toru zasilania — od wskaźników przepływu prądu zwarciowego (FPI) po terminale RTU dla inteligentnego toru zasilania — które umożliwiają użytkownikom aktywne reagowanie na wyłączenia, od prostej lokalizacji usterek po mechanizmy samouzdrowienia (self-healing) inteligentnej sieci. Wskaźniki czasu trwania i częstotliwości wyłączeń (SAIFI i SAIFI) są najważniejszymi kryteriami skuteczności każdego rozwiązania mającego zapewnić maksymalną dostępność energii.

  • Korzyści

   Odpowiedni system automatyki toru zasilania w sieciach rozdzielczych umożliwia osiągnięcie istotnych oszczędności, takich jak:

   • Maksymalna redukcja wskaźnika SAIDI dzięki nawet 20-krotnie szybszej lokalizacji i eliminacji usterek.
   • Skalowalna i elastyczna integracja z uwzględnieniem inwestycji i założeń klienta.
   • Ograniczenie nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacji nawet o 30%.
  • Dlaczego Schneider Electric?

   Wieloletnie doświadczenie w dziedzinie automatyki toru zasilania i oferta specjalistycznych produktów:

   • Całe spektrum rozwiązań od podstawowych wskaźników do lokalizacji usterek (FPI) po sieci ze zdolnością samouzdrawiania (FRTU).
   • Łatwe do wdrożenia urządzenia FPI i FRTU, ekonomiczne pod względem konfiguracji, konserwacji, instalacji i wymagań szkoleniowych.
   • Kompletna oferta usług dotyczących systemów rozdziału, w tym integracja z systemami zarządzania dystrybucją (DMS) i urządzeniami SN.
  sterownia do zarządzania efektywnością energetyczną i zasilaniem

  Inteligentna, zintegrowana automatyka toru zasilania

  Korzyści

  • technik pod słupem energetycznym

   Szybsze lokalizowanie usterek, nawet w sieciach tradycyjnych, za pomocą zintegrowanego rozwiązania

  • strumień świateł samochodów na szerokiej drodze

   Szybsze przywracanie zasilania: wyłączenia krótsze średnio o 50% i trwające zaledwie 30 s w przypadku sieci samouzdrawiających się (self healing)

  • słup energetyczny

   Skalowalne, elastyczne rozwiązanie będące odpowiedzią na ewoluujące potrzeby

  • AUTOMATYKA INTELIGENTNEJ SIECI ROZDZIELCZEJ
   Zestandaryzowana gama specjalistycznych produktów opracowanych specjalnie z myślą o redukcji wskaźników czasu trwania i częstotliwości wyłączeń (SAIDI i SAIFI)
  • oprogramowanie przemysłowe, człowiek dotykający ekranu przedstawiającego wykresy danych

   Specjalistyczny system SCADA do wdrożenia autonomicznego lub integracji z istniejącymi systemami

  • Pracownik Schneider Electric spoglądający na notatki dotyczące zarządzania energią

   Koszty eksploatacji i konserwacji niższe nawet o 30%