• Default Alternative Text

  Systemy automatyki stacji PACiS

  Surgeon adjusts a light in an operating room, healthcare, patient safety

  Wyzwania

  Stacje WN i SN są węzłami sieci elektroenergetycznej wymagającymi szczególnie starannego monitorowania, ochrony i sterowania.
  Nasze rozwiązania dla stacji spełniają wymagania najnowszych norm i przepisów, w tym także dotyczących cyberbezpieczeństwa, a jednocześnie są łatwe w użytkowaniu, elastyczne i skalowalne.
  Spełniamy także oczekiwania klientów co do szybkości realizacji projektu, wiedzy specjalistycznej i dostępności lokalnego serwisu.

   

  • Rozwiązania

   Nasze systemy automatyki stacji PACiS zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu ciągłego nadzoru, ochrony, automatyzacji i sterowania w stacjach WN i SN, a przy tym spełniają wymagania najnowszych norm, takich jak IEC 61850 i rekomendacje w zakresie cyberbezpieczeństwa. Do rodziny rozwiązań PACiS należy lokalny interfejs operatora (HMI) SCADA, interfejsy sterowania zdalnego i zabezpieczenia węzła sieci elektroenergetycznej z najlepszymi w swojej klasie urządzeniami IED. Produkty te pomagają operatorom w efektywnym sterowaniu stacjami elektrycznymi i ich obsłudze technicznej, a przy tym mają zapewnione długoterminowe wsparcie usługowe.
  • Kluczowe korzyści

   • Skuteczne zabezpieczenia zasobów: zestandaryzowane, sprawdzone metody ochrony zasobów bazujące na odpornych zintegrowanych urządzeniach, zabezpieczonych kanałach komunikacji i lokalnych systemach SCADA
   • Uproszczona eksploatacja i konserwacja sieci elektroenergetycznej: wysoce dostępny interfejs komunikacji z centrum sterowania jest niezbędny do zapewnienia pełnej kontroli i widoczności.
   • Otwarty i skalowalny system zapewniający długoterminową ochronę inwestycji: Oparty na elastycznej i indywidualnie adaptowanej architekturze zgodnej z normami międzynarodowymi, w tym IEC 61850, IEC 62351-RBAC i IEC 62443.
  • Co nas wyróżnia

   • Otwarte i skalowalne systemy o wszechstronnych architekturach obejmujących najlepsze w swojej klasie cyfrowe urządzenia IED — z myślą o uproszczeniu okablowania i optymalizacji całkowitych kosztów posiadania 
   • Innowacyjne zabezpieczenia cybernetyczne zintegrowane z technologiami operacyjnymi, tak by dało się je łatwo włączyć do dotychczas stosowanych procedur
   • Ogromne doświadczenie zdobyte we wdrożeniach ponad 1500 systemów na całym świecie, specjaliści w dziedzinie normy IEC 61850, projektowania systemów, integracji i cyberbezpieczeństwa.
   • Lokalne wsparcie i usługi dopasowane do indywidualnych potrzeb

  Korzyści

  • centrum przetwarzania danych w wieżowcu z widokiem na miasto

   Wszechstronna architektura z mechanizmami automatyki opracowanymi specjalnie do zastosowań w energetyce

  • Innowacyjne zabezpieczenia przed cyberzagrożeniami

   Innowacyjne i zgodne z przepisami podejście do kwestii bezpieczeństwa cybernetycznego

  • inżynier w stacji monitorującej sieć elektroenergetyczną i bezpieczeństwo

   Uproszczenie pracy obecnego personelu w obszarze eksploatacji i konserwacji sieci elektroenergetycznej

  • technicy pracujący w korporacyjnym centrum przetwarzania danych

   Bogata wiedza specjalistyczna oraz lokalny serwis i pomoc techniczna