• Default Alternative Text

    Efektywność energetyczna w przemyśle produkcji napojów

    • Analiza przypadku Dowiedz się, w jaki sposób program EnergySTEP (Energy Sustainability Tiered Efficiency Program) pomógł przedsiębiorstwu Coca-Cola ograniczyć zużycie energii w zakładach mieszczących się we Włoszech.