• Technicians at their station, sustainability reporting.

  Inteligentne rozwiązania do zarządzania zasilaniem w przemyśle mleczarskim

  Milk bottling facility, food and beverage, manufacturing execution system, machine control.

  Wyzwania

  Dbanie o bezpieczeństwo, dostępność i ekologiczność dostarczanej energii elektrycznej 

  Rynek wyrobów mleczarskich jest bardzo wymagający. Zakłady mleczarskie są co roku powiększane o nowe linie technologiczne, które mają zwiększyć ich zdolności produkcyjne... Z tego powodu oraz ze względu na ograniczone lokalne źródła energii zapewnienie dostępności i bezpieczeństwa zasilania ma dla branży kluczowe znaczenie.

  • Rozwiązania

   Proponujemy bogatą ofertę rozwiązań, które realizujemy dzięki kompleksowym usługom serwisowym i współpracy z licznymi partnerami. Projektujemy i obsługujemy rozwiązania do zarządzania energią, które w elastycznym środowisku przemysłu spożywczego zapewniają niezawodność, wydajność, bezpieczeństwo, ochronę środowiska i zrównoważony rozwój.
  • Oferowane korzyści

   - Wdrożenie dopasowanych do potrzeb rozwiązań w dziedzinie zasilania, które można modernizować zgodnie z potrzebami zakładu
   - Redukcja przestojów nawet o 30%, ograniczenie problemów z jakością zasilania
   - Zmniejszenie liczby porażeń prądem (które są główną przyczyną wypadków w przemyśle spożywczym)
  • Co nas wyróżnia

   • W pełni zintegrowane rozwiązania
   • Najnowocześniejsze produkty obejmujące rozwiązania z zakresu dystrybucji energii o średnim i niskim napięciu, rozdzielnice MCC itd.
   • Oferta dostosowana do określonych potrzeb zróżnicowanych klientów
   • Działalność handlowa, realizacja projektów i świadczenie usług w ponad 100 krajach na całym świecie
   • Światowej klasy obsługa serwisowa i wsparcie techniczne

  Korzyści

  • Zakład butelkujący mleko, żywność i napoje, system realizacji produkcji, sterowanie maszynami.
   Obniżenie wydatków inwestycyjnych dzięki zaprojektowaniu elastycznych rozwiązań, które można modernizować zgodnie z potrzebami zakładu
  • Samochody ciężarowe przewożące wyroby mleczarskie zaparkowane przed zakładem, przemysł spożywczy.
   Planowanie/obniżanie kosztów konserwacyjnych dzięki ocenie obecnej i przyszłej wydajności oraz niezawodności systemu rozdziału energii
  • dwaj pracownicy przeprowadzający inspekcję produktów w zakładzie mleczarskim
   Zmniejszona liczba przestojów dzięki jakości i dostępności zasilania
  • Pracownik kontrolujący kozie mleko w mleczarni, przemysł spożywczy, sterowanie maszyn.
   Zwiększenie bezpieczeństwa dzięki szkoleniom pracowników i obniżeniu ryzyka wyładowań łukowych