• Default Alternative Text
  GOSPODARKA WODNA W PRZEMYŚLE WYDOBYWCZYM

  GOSPODARKA WODNA W PRZEMYŚLE WYDOBYWCZYM

  Paper mill, settling tank, water management, mineral processing

  Woda — czynnik krytyczny

  Bardziej rygorystyczne normy dotyczące zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska sprawiają, że konieczność nadzorowania i monitorowania gospodarki wodnej przez cały cykl życia kopalni staje się nieodzowna. Przez spadek jakości wydobywanych materiałów na znaczeniu zyska przetwórstwo minerałów i związana z tym gospodarka wodna.

  • Rozwiązania

   Analizy dotyczące zużycia wody: zamień dane o zużyciu wody w cenne informacje.

   • Telemetria: monitorowanie i kontrolowanie działań związanych z jakością wody, poziomem wody i pompami we wszystkich, nawet najbardziej oddalonych lub niedostępnych obszarach.
   • Mobilne narzędzia inspekcyjne: pozwalają nadzorować gospodarkę wodną, zwłaszcza w lokalizacjach nieoprzyrządowanych.
   • Prognoza pogody: informowanie o zmianach krytycznych warunków atmosferycznych decydujących o gospodarce wodnej oraz ich przewidywanie.
   • Portal zrównoważonego rozwoju: pojedynczy podgląd wszystkich projektów związanych z gospodarką wodną i zrównoważonym rozwojem, który zawiera także informacje o efektywności ich wdrażania we wszystkich zakładach i miejscach pracy.
  • Oferowane korzyści

   Gospodarka wodna wymaga kompleksowej strategii obejmującej całe przedsiębiorstwo, a oferta rozwiązań Schneider Electric do gospodarowania wodą obejmuje wszystkie narzędzia niezbędne do uczynienia z niej istotnego aspektu funkcjonowania firmy.
  • Co nas wyróżnia

   • Możliwość dostosowania do określonych potrzeb.
   • Skalowalność pozwalająca wdrożyć rozwiązanie zarówno w małych kopalniach, jak i na skalę światową.
   • Otwarta platforma umożliwiająca integrację z urządzeniami i oprogramowaniem innych firm.

  Korzyści

  • Fabryka cementu w nocy, produkcja cementu.
   Realizacja — i to z naddatkiem — celów związanych z ochroną środowiska. Szybkie reagowanie na wypadki związane z infrastrukturą wodną. Proaktywny monitoring.
  • Instalacje do odwiertów gazowych, ropa naftowa i gaz, przemysł wydobywczy
   Mniejsza zależność od zewnętrznych podwykonawców zajmujących się gromadzeniem i analizą danych dotyczących gospodarki wodnej. Udoskonalona jakość i terminowość raportów dotyczących zużycia wody.
  • Jezioro, gospodarka wodna
   Ciągłe udoskonalanie gospodarki wodnej.