• Technician in hard hat monitoring computer screens in control room, facility management software.

  Zaawansowane sterowanie procesami i optymalizacja

  Coal worker with handful of coal, mining industry, mineral processing

  Wyzwania

  Gdy podstawowe systemy sterowania to za mało

  Skomplikowane procesy pochłaniające dużo energii i zasobów, takie jak wydobycie surowców, wymagają zaawansowanych rozwiązań do sterowania, które pozwolą zoptymalizować zużycie zasobów (energii elektrycznej i paliwa) i jak najlepiej wykorzystać je nawet w najtrudniejszych warunkach.

  • Rozwiązanie

   Advanced Process Control (APC) to narzędzie gromadzące informacje pochodzące z procesów i urządzeń przemysłowych (za pośrednictwem systemów nadzoru, modułu Historian i systemów sterowania), a następnie realizujące odpowiednią strategię sterowania dostosowaną do wymagań procesu w celu określenia nastaw umożliwiających osiągnięcie maksymalnej wydajności systemu. Strategie APC działają także w ramach narzuconych na nie ograniczeń i mogą służyć do rozwiązania problemów wynikających ze sprzecznych celów procesowych.

  Korzyści

  • Fabryka cementu w nocy, produkcja cementu.
   Zoptymalizowane zużycie energii
  • Instalacje do odwiertów gazowych, ropa naftowa i gaz, przemysł wydobywczy
   Ograniczenie emisji substancji szkodliwych
   Ograniczenie zużycia paliwa
  • Technik w kasku obserwujący ekrany komputerów w sterowni, oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą zakładu.
   Redukcja zmienności procesów