• Default Alternative Text

  Zarządzanie zasobami i monitoring

  Biznesmen na białym tle, trzymający aparat, którym chce zrobić zdjęcie - 64567: shutterstock, sterowanie maszynami, zarządzanie energią, górnictwo

  Zarządzanie zasobami w przemyśle wydobywczym

  Przedsiębiorstwa górnicze muszą dziś maksymalizować żywotność i wydajność zasobów, stosując najlepsze metodologie, takie jak Total Productive Maintenance (TPM), czyli „całkowite produkcyjne utrzymanie ruchu”, które pomogą w pełni wykorzystać poniesione nakłady kapitałowe.
  • Wykorzystywanie zasobów w górnictwie

   Dowiedz się, w jaki sposób oferowane przez Schneider Electric dla przemysłu wydobywczego rozwiązania do wykorzystywania zasobów pomagają ograniczyć koszty serwisowe i produkcji za tonę.

   • Rozwiązania

    • Rozwiązanie Condition Monitoring and Management gromadzi dane ze wszystkich zasobów produkcyjnych zakładu i analizuje je w czasie rzeczywistym. Wspomaga inicjowanie właściwych działań podnoszących ogólną wydajność zasobów oraz zarządzanie odpowiednimi procesami eksploatacyjnymi, pracami inżynierskimi oraz konserwacją.
    • Predictive Analytics to platforma umożliwiająca stałe monitorowanie wydajności zasobów w czasie rzeczywistym.
    • Performance Tools — narzędzia zarządzania wydajnością — oferują kontekstowe analizy przeprowadzane w czasie rzeczywistym, dostarczając informacji o całkowitej efektywności sprzętu (OEE) i przestojach.
   • Kluczowe korzyści

    Oferowane przez nas kompleksowe rozwiązanie do zarządzania zasobami wspomaga inicjowanie właściwych działań podnoszących ogólną wydajność zasobów oraz zarządzanie związanymi z tym operacjami, takimi jak prace inżynierskie oraz konserwacja.
   • Zalety

    • W pełni zintegrowana strategia umożliwiająca nadzór nad wydajnością zasobów, monitorowanie stanu technicznego i prowadzenie analiz przewidujących
    • Unikalne, zaawansowane algorytmy przewidujące i wykrywające subtelne zmiany w zachowaniu systemu, które często stanowią pierwsze oznaki problemów z wydajnością i poprawnym działaniem sprzętu

   Korzyści

   • Fabryka cementu w nocy, produkcja cementu.
    • Zapobieganie problemom ze sprzętem 
    • Wykrywanie niewystarczająco wydajnych zasobów
   • Instalacje do odwiertów gazowych, ropa naftowa i gaz, przemysł wydobywczy
    • Ograniczenie nieplanowanych przestojów 
    • Niższe koszty konserwacji
   • Górnik i trochę węgla, przemysł wydobywczy, przetwarzanie minerałów
    • Niezawodność i jeszcze większa dostępność 
    • Wydłużona żywotność sprzętu