• San javier del bac mission, near tucson, arizona, water management
  Zarządzanie warunkami otoczenia

  Zarządzanie warunkami otoczenia

  Jezioro, gospodarka wodna

  Zrozum. Reaguj. Chroń.

  Wpływ górnictwa na środowisko, a także związane z tym wymogi prawne i presja społeczności, zmusiły branżę do szybkiego podjęcia zdecydowanie bardziej zrównoważonych działań. Jednak zadanie związane z gromadzeniem i analizą parametrów środowiskowych jest niezwykle złożone, a jego realizacja może nastręczać trudności.
  • Rozwiązania

   • Monitorowanie i alarmowanie w czasie rzeczywistym (obejmujące gospodarkę wodną, emisję substancji szkodliwych, zarządzanie energią, problemy powodowane przez kurz i hałas).
   • Mobilne/zautomatyzowane narzędzia inspekcyjne (standardowe procedury, dostęp do nieoprzyrządowanych lokalizacji umożliwiający kontrolę wzrokową).
   • Integracja prognoz pogody (deszcz, parowanie, wilgotność powietrza, wiatr, ciepło).
   • Trendy danych i raportowanie.
  • Oferowane korzyści

   Proaktywny monitoring, raportowanie i alerty w czasie rzeczywistym dzięki zintegrowanemu i skalowalnemu rozwiązaniu obejmującemu zróżnicowane aspekty zarządzania warunkami otoczenia.
  • Co nas wyróżnia

   • Możliwość dostosowania do określonych potrzeb
   • Skalowalność (możliwość wdrożenia rozwiązania zarówno w małych kopalniach, jak i na skalę światową)
   • Otwarta platforma (integracja z urządzeniami i oprogramowaniem innych firm)

  Korzyści

  • Fabryka cementu w nocy, produkcja cementu.
   Realizacja — i to z naddatkiem — celów związanych z ochroną środowiska. Reagowanie na incydenty dotyczące warunków środowiska. Proaktywny monitoring.
  • Instalacje do odwiertów gazowych, ropa naftowa i gaz, przemysł wydobywczy
   Ograniczenie kosztów i zależności od zewnętrznych podwykonawców gromadzących i analizujących dane dotyczące warunków środowiska. Lepsze i błyskawicznie dostępne raporty środowiskowe.
  • Wejście do parku narodowego Zion, przemysł wydobywczy, ścieki
   Ciągłe udoskonalanie zarządzania warunkami otoczenia