• Businessman working at computer, energy management software, big data analytics.

  Zarządzanie informacjami

  Engineers in steel forge control room, industrial automation, safety products

  Podejmuj decyzje na podstawie rzetelnych danych

  Procesy przemysłowe w górnictwie są zależne od ogromnej liczby systemów i aplikacji biznesowych, z których większość nie komunikuje się ze sobą, jest integrowana ręcznie lub oferuje nieprzydatne albo zbyt obszerne dane.
  Obecnie najważniejsze wyzwanie stanowi uzyskanie dostępu do spójnych, rzetelnych danych, a następnie ich zamiana w przydatne informacje pozwalające podejmować przemyślane decyzje.
  • Rozwiązanie

   Oferowane przez nas dla przemysłu wydobywczego inteligentne oprogramowanie do zarządzania produkcją przechwytuje dane dotyczące przetwarzanych zdarzeń i pozwala zdiagnozować przyczyny problemów.

   Taka modularna strategia pozwala etapowo dodawać kolejne funkcje w celu ciągłego udoskonalania programu, a przy tym nie zakłóca bieżących operacji, a więc nie wpływa na wydajność zasobów, metryki zakładu, sprzęt, zużycie energii, działania związane z obsługą serwisową, planowanie i koszty.

   > Dowiedz się więcej o oferowanym dla przemysłu wydobywczego oprogramowaniu do zarządzania produkcją
  • Możliwości

   Oferowane przez nas oprogramowanie do zarządzania zakładem współdziała z wieloma systemami przemysłowymi i biznesowymi, zbiera istotne dane i prezentuje je w formie przejrzystych, na bieżąco aktualizowanych raportów przydatnych w analizach.

   Możesz błyskawicznie wykryć problemy związane z wydajnością, poznać koszty produkcji i automatycznie obliczyć wartości biznesowych wskaźników KPI — bez potrzeby korzystania z bazy danych czy pomocy eksperta z zakresu inteligentnej analizy danych (business intelligence).
  • Zalety

   • Skalowalna platforma umożliwia wzrost odpowiadający potrzebom i budżetowi, od podstawowych wskaźników KPI po optymalizację całego łańcucha dostaw.
   • Łatwa, standardowa integracja wspierająca aplikacje wykorzystywane w branżach górniczej, przetwórstwa minerałów i metalurgicznej, w tym systemy biznesowe, laboratoryjne systemy informacyjne i prognozy pogody.
   • Przejrzysty interfejs użytkownika pozwala łatwo odkryć nowe funkcje oprogramowania i pomaga w osiągnięciu szybszego zwrotu z inwestycji.

  Korzyści

  • Fabryka cementu w nocy, produkcja cementu.
   • Lepsza przejrzystość procesu produkcyjnego 
   • Większa efektywność operacyjna w całym zakładzie 
   • Łatwe porównanie bieżącej wydajności z wyznaczonymi celami
  • Instalacje do odwiertów gazowych, ropa naftowa i gaz, przemysł wydobywczy
   • Przemyślane podejmowanie decyzji dzięki krytycznym wskaźnikom KPI, takim jak całkowita efektywność sprzętu, uzysk i zużycie energii 
   • Udoskonalenie wydajności sprzętu i zmniejszenie liczby nieplanowanych przestojów
  • Górnik i trochę węgla, przemysł wydobywczy, przetwarzanie minerałów
   • Dokładne raporty o parametrach wejściowych i wyjściowych produkcji w zakładzie 
   • Śledzenie przemieszczanych sprzętów i materiałów oraz zarządzanie nimi