• mining facility, mining industry

  ZINTEGROWANE PLANOWANIE I OPTYMALIZACJA

  A goods train transporting raw minerals, mining industry, industrial production

  Wyzwania

  Optymalizacja działań, od wydobycia zasobów po sprzedaż produktu 

  W górnictwie nie można skupiać wyłącznie na wydajności poszczególnych procesów. Należy zoptymalizować cały łańcuch dostaw działający w górnictwie, ponieważ problem występujący w jednym obszarze przeniesie się na inne obszary.

  • Rozwiązanie

   Oferowane przez nas rozwiązanie do zintegrowanego planowania i optymalizacji spełnia wymagania stawiane przez ciągle zmieniające się wyzwania przemysłu wydobywczego, udostępniając kompleksową strategię umożliwiającą osiągnięcie doskonałych wyników na każdym etapie łańcucha dostaw: 

   • Zaawansowane planowanie i tworzenie harmonogramów w zakładzie 
   • Wydajność zasobów 
   • Zarządzanie zużywaną energią i wodą 
   • Kontrola jakości 
   • Zarządzanie wyposażeniem 
   • Obrót towarów oraz ocena ryzyka
  • Możliwości

   Oferowane przez nas zintegrowane rozwiązanie w pełni wykorzystuje dostępne zasoby poprzez:

   • Planowanie i tworzenie harmonogramów optymalizujących łańcuch wdrażania produktu na rynek (miejscowe plany podlegają strategii globalnej, a nie odwrotnie)
   • Wyższa niezawodność produkcji, zasobów i procesów 
   • Skuteczniejsze podejmowanie decyzji dzięki rzetelnym informacjom przekazywanym we właściwym czasie 
   • Skuteczniejsze zarządzanie kosztami i wynikami środowiskowymi dzięki ograniczeniu zużycia energii i wody
  • Dlaczego my

   • Jeden dostawca oferujący kompleksowe, zintegrowane rozwiązanie obejmujące cały łańcuch wartości 
   • Jakość rozwiązań potwierdzona przez czołowe przedsiębiorstwa branży wydobywczej na świecie 
   • Rozwiązania opracowane z myślą o zastosowaniach w przemyśle wydobywczym 
   • Całkowita skalowalność — od pojedynczego obszaru po całą kopalnię i od działań na małą skalę po działalność globalną

  Korzyści

  • Fabryka i owoce (2), produkcja cementu, przemysł wydobywczy
   • Osiąganie wyznaczonych celów produkcyjnych 
   • Identyfikacja przewidywanego popytu 
   • Gwarancja koordynacji działań z planami dostawy i wydobycia
  • Instalacje do odwiertów gazowych, ropa naftowa i gaz, przemysł wydobywczy
   • Identyfikacja ryzyka i ograniczeń 
   • Widoczność dostępności sprzętu i operatorów 
   • Wykrywanie potencjalnych problemów i zapobieganie im
  • Górnik i trochę węgla, przemysł wydobywczy, przetwarzanie minerałów
   • Ocena zapotrzebowania na wyposażenie i posiadanego sprzętu 
   • Transport właściwych materiałów we właściwej kolejności 
   • Ograniczenie do minimum mandatów nakładanych podczas transportu kolejowego lub morskiego i maksymalizacja przepustowości