• moving oil derrick at sunrise, oil and gas

  Optymalizacja sztucznego podnoszenia ropy i automatyzacja instalacji obiektowych

  Workers Businessmen Reading Blueprints, field automation

  Wyzwania

  Rozwiązania projektowane z myślą o instalacjach sektora ropy i gazu, do których dostęp jest utrudniony, wymaga uwzględnienia wielu wyzwań, m.in.:

  • - ogromnych powierzchni instalacji, które często są ulokowane w trudnodostępnych miejscach;
  • - ekstremalnych warunków środowiska;
  • - trudnych warunków operacyjnych.

  Rozwiązania dla sektora poszukiwania i wydobycia ropy naftowej i gazu

  Rozwiązania dla sektora poszukiwania i wydobycia ropy naftowej i gazu
  • Rozwiązania

   Nasze rozwiązania obejmują m.in. kiwony, sterowniki sztucznego podnoszenia ropy, systemy napędowe, oprzyrządowanie bezprzewodowe, inteligentne moduły RTU, wbudowane aplikacje i zdalne źródła danych.

   Sterownik kiwonu RealiftTM to zaawansowane, inteligentne rozwiązanie do podnoszenia cieczy, które pozwala na zwiększenie poziomu jej wydobycia i redukcję kosztów produkcji ropy w nowych i już istniejących odwiertach.

  • Korzyści

   Metody sztucznego podnoszenia ropy wydłużają żywotność sprzętu i odwiertów, ograniczają koszty operacyjne i konserwacji oraz zmniejszają zużycie energii.

   Nasze rozwiązania telemetryczne do automatyzacji umożliwiają zwiększenie produkcji, usprawnienie zarządzania energią i wzrost wydajności zbiorników dzięki wykorzystaniu danych w czasie rzeczywistym.

  • Co nas wyróżnia

   W pełni zintegrowane rozwiązanie obejmujące m.in. czujniki polowe, monitoring odwiertów, systemy komunikacji obiektowej, bezpieczeństwa i zasilania pola naftowego. Rozwiązanie zaprojektowane z myślą o procesach optymalizacji w wyjątkowych warunkach pola naftowego lub gazowego.

  Sylwetki mężczyzn w kaskach obok platformy wiertniczej, ropa naftowa i gaz.

  Więcej inteligentnych rozwiązań dla sektora ropy naftowej i gazu

  Automatyka naziemnych pól naftowych i gazowych ułatwia zarządzanie zasobami w odległych lokalizacjach. Technologie i doświadczenie Schneider Electric pozwalają na ograniczenie potencjalnych zagrożeń. 

  Korzyści

  • Dwaj współpracownicy przeglądający akta, doradztwo w sprawie zrównoważonego rozwoju.

   Sterownik Realift został zoptymalizowany tak, by maksymalizować produkcję i ograniczać przestoje.

  • Dwa bomy ładunkowe platformy naftowej, ropa naftowa i gaz.

   Wykorzystanie wyłącznika pomp wydłuża żywotność odwiertów i ogranicza potrzeby konserwacyjne.

  • Zrobione z góry zdjęcie dwóch par dłoni nad analizami wielkich zbiorów danych w postaci wykresów i tabel na kartkach i tablecie, sprawozdawczość dotycząca zrównoważonego rozwoju.

   Funkcje planowania redukują wydatki i zużycie energii

  • Mężczyźni pracujący z laptopem przy odwiercie naftowym, ropa naftowa i gaz, zarządzanie energią  

   Dostęp do danych w czasie rzeczywistym

  • Bom ładunkowy odwiertu naftowego, ropa naftowa i gaz. 

   Komunikacja z urządzeniami zdalnymi

  • Sylwetka mężczyzny pracującego na kilku komputerach, zarządzanie energią

   Zdalne zmienianie ustawień, modyfikowanie programów i aktualizowanie oprogramowania firmware