• Male workers using laptop near an oil well, oil and gas, energy management  

    Kompleksowe rozwiązania do modelowania zasobów

    • Chevron przeprowadza rewolucję z pomocą oprogramowania do symulacji dynamicznej

      Oprogramowanie SimSci DYNSIM do szkolenia operatorów umożliwiło firmie Chevron zmianę systemów sterowania bez przestojów i obniżenia poziomu bezpieczeństwa. Ponadto pozwoliło skrócić czas wdrożenia o ok. 2–3 tygodnie.