• Technician working on a row of electrical machines, electric utilities, electric power distribution.

  E-House - The Power Distribution Solution

  Businessman and engineer using computer in factory, facility management software, sustainability consulting.

  Wyzwania

  Bezpieczna i efektywna eksploatacja. Bezpieczna i niezawodna dystrybucja zasilania ma kluczowe znaczenie dla procesów związanych z przesyłem ropy naftowej i gazu od miejsca wydobycia (na lądzie lub spod dna morskiego) do zakładów petrochemicznych. Zakłócenia w zasilaniu stwarzają zagrożenie dla życia pracowników i narażają operatorów rurociągów na przestoje i znaczący spadek dochodów.

  • Solutions

   The Electrical House (E-House) integrates power and control equipment into a compact module, incorporating switchgear, motor control centers and variable speed drives, among other components; and complete intelligent building management and control solutions

  • Value Proposition

   E-House is a factory integrated, tested, validated, compact power distribution solution. Our offer is a unique solution that integrates the whole electrical and mechanical expertise and the services from the engineering to the commissioning

  • Differentiation

   Up to 50% space saving
   Up to 30% energy saving
   The most complete Energy Management Solution
   Compliance with market standards and experienced and certified engineering teams
   A worldwide presence
  Mężczyźni przeglądający na komputerach analizy dużej ilości danych (Big Data), doradztwo w sprawie zrównoważonego rozwoju, oprogramowanie do zarządzania energią

  See more solutions for Entreprise Pipeline Management

  Benefits

  • Analiza giełdowa, finanse, raportowanie w dziedzinie zrównoważonego rozwoju
   • Project risk reduction
   • Reduced time and costs
  • Mężczyzna pokazujący na tablecie dane analizy Big Data, wykres pokazujący wzrost, analiza danych Big Data.
   • Enhanced safety
   • Improved use of space
  • Centrum danych, zarządzanie centrami danych
   • Scalability