• Default Alternative Text
    Inteligentne sterowanie eksploatacją w sektorze ropy naftowej i gazu

    Rozwiązania do sterowania pompami i silnikami

    Rosnące zapotrzebowanie na energię i coraz większe wymogi co do bezpieczeństwa i ochrony środowiska sprawiają, że niższe zużycie energii i minimalizacja kosztów eksploatacji ma dziś kluczowe znaczenie dla sektora ropy naftowej i gazu. Wyczerpujące się zasoby, wzrost cen energii i surowców oraz brak wykwalifikowanych pracowników to wyzwania, przed którymi stoi dziś sektor ropy naftowej i gazu. Aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność, nie ponosząc jednocześnie zbędnych kosztów, trzeba korzystać z inteligentnych rozwiązań, które umożliwiają monitorowanie, kontrolę i optymalizację zasobów.