• Male workers using laptop near an oil well, oil and gas, energy management  

  Kompleksowe rozwiązania do modelowania zasobów

  • Czytaj

   • Read more about Schneider Electric solutions

    Broszura: Pakiet do oprogramowania symulacji dynamicznej

    Pomaga klientom w bezpiecznym, niezawodnym i rentownym prowadzeniu działalności w obszarach projektowania, sterowania i eksploatacji.

    Więcej informacji
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Opracowanie White Paper: Zintegrowane zarządzanie zasobami jako źródło przewagi konkurencyjnej w sektorze poszukiwania i wydobycia

    W tej publikacji wyjaśniono, jak w pełni zintegrowany pakiet programów operujących na danych czasu rzeczywistego przyczynia się do zwiększenia produkcji i poziomu wydobycia ropy, obniżenia kosztów i zmniejszenia ryzyka, umożliwia osiągnięcie wyższej rentowności.

    Więcej informacji
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Opracowanie White Paper: Jak utrzymać rentowność mimo trudnych warunków na rynku ropy naftowej

    Biorąc pod uwagę ostatni spadek cen ropy naftowej, kluczowe znaczenie dla utrzymania rentowności ma teraz poprawa efektywności operacyjnej i wydajności, redukcja kosztów i zapobieganie potencjalnym zagrożeniom.

    Więcej informacji
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Rozwiązanie przemysłowe: Zintegrowane zarządzanie zasobami w sektorze poszukiwania i wydobycia

    Oprogramowanie SimSci do kompleksowego modelowania zasobów w czasie rzeczywistym oferuje operatorom i osobom odpowiedzialnym za zarządzanie całościowe ujęcie zasobów danej organizacji.

    Więcej informacji
   • Read more about Schneider Electric solutions

    So now you found oil, now what?

    Get to profitability faster by minimising the development risk of new plays and lowering the production costs of existing operations

    Read more
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Brochure: SimSci EYESIM Immersive Training System

    The next generation of Virtual Reality gaming technology to apply to real-life challenges that you have to keep your operators at maximum knowledge levels.

    Read more
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Opracowanie White Paper:

    Wspierające pracowników technologie wirtualnej rzeczywistości 3D służące bezpieczeństwu działalności w sektorze ropy naftowej i gazu

    Więcej informacji
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Start seeing the returns of your offshore facility

    Get to BIG profitability faster by minimizing the development risk of new plays and lowering the production costs of existing operations

    Read more