• Offshore oil rig, oil and gas

  Urządzenia pomiarowe i oprzyrządowanie do instalacji morskich

  • Czytaj

   • Read more about Schneider Electric solutions

    Arkusz danych: Rozwiązania Foxboro do pomiarów wielofazowych

    Opatentowane przez Foxboro zintegrowane rozwiązanie pozwalające na dokonanie wielofazowych pomiarów poślizgu przy wydobyciu ropy z odwiertów naziemnych bez konieczności rozdzielania strumieni ropy, wody i gazu, które pracują w szerokim zakresie przepływu.

    Więcej informacji
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Broszura promocyjna marki Foxboro

    Innowacyjne oprzyrządowanie Foxboro jest wykorzystane przez czołowych przedstawicieli branży w rozwiązaniach związanych z systemami, oprogramowaniem i usługami. Wybór naszej oferty pozwala na zwiększenie zysków i poziomu bezpieczeństwa oraz na skuteczniejszą ochronę środowiska naturalnego, przyczyniając się do zrównoważonego wykorzystania wszystkich zasobów organizacji: pracowników, sprzętu, energii i zapasów.

    Więcej informacji
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Rozwiązanie przemysłowe: Oprzyrządowania Foxboro do instalacji rafinacji ropy naftowej

    Oprzyrządowanie Foxboro pozwala czołowym rosyjskim rafineriom zautomatyzować procesy w odpowiedzi na rosnący popyt.

    Więcej informacji
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Przetwarzanie węglowodorów

    Z pomocą Foxboro firmie Veris udaje się spełnić wysokie wymagania klienta związane z pomiarem przepływu

    Więcej informacji
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Firma Hanover Compressor Company: sektor poszukiwania i wydobycia ropy naftowej i gazu

    Foxboro w ciągu zaledwie 11 godzin dostarcza przetworniki ciśnienia dla producenta sprzętu z branży energetycznej

    Więcej informacji
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Firma Delta BioFuels, Inc.: przemysł chemiczny

    Reagujące na iskrę, zautomatyzowane czujniki przewodności Foxboro, efektywne przetwarzanie paliwa biodiesel

    Więcej informacji