• Oil pipeline, large valve on pipes, oil and gas.

  Polowe urządzenia pomiarowe i oprzyrządowanie do rurociągów

  • Przeczytaj

   • Read more about Schneider Electric solutions

    Arkusz danych rozwiązań Foxboro do pomiarów wielofazowych

    Opatentowane przez Foxboro zintegrowane rozwiązanie pozwalające na dokonanie pomiarów wielofazowych przy wydobyciu ropy z odwiertów naziemnych w stanowiskach zasilających oleju uszczelniającego bez konieczności rozdzielania strumieni ropy, wody i gazu, które różnią się reżimami przepływu. Więcej informacji
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Broszura promocyjna marki Foxboro

    Innowacyjne oprzyrządowanie Foxboro jest wykorzystane przez czołowych przedstawicieli branży w rozwiązaniach związanych z systemami, oprogramowaniem i usługami. Wybór naszej oferty pozwala na zwiększenie zysków i poziomu bezpieczeństwa oraz na skuteczniejszą ochronę środowiska naturalnego Więcej informacji
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Rozwiązanie przemysłowe: Oprzyrządowania Foxboro do instalacji rafinacji ropy naftowej

    Oprzyrządowanie Foxboro pozwala czołowym rosyjskim rafineriom zautomatyzować procesy w odpowiedzi na rosnący popyt.

    Więcej informacji
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Technologie bezprzewodowe optymalizujące eksploatację odwiertów

    W niniejszej publikacji omówiono rozwiązanie polegające na zintegrowaniu technologii bezprzewodowych z konwencjonalnym sprzętem w celu uzyskania gotowego do wdrożenia, zaawansowanego systemu optymalizacji eksploatacji odwiertów. Więcej informacji
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Usprawnienie działania systemów SCADA w oparciu o sprzęt bezprzewodowy

    Celem niniejszej publikacji jest omówienie sposobów, w jakie operatorzy mogą zintegrować sieci wykorzystujące technologie bezprzewodowe z systemami SCADA, tak aby w pełni wykorzystać potencjał takiej integracji.

    Więcej informacji
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Aplikacje do przeliczników przepływu wykorzystywanych przy pomiarze gazu i sterowaniu jego przesyłem

    W tej publikacji zaprezentowano elektroniczne przeliczniki przepływu, omówiono różne rodzaje aplikacji do takich przeliczników, przedstawiono typową instalację przelicznika przepływu i szczegółowo opisano m.in. systemy zasilania i oprzyrządowanie bezprzewodowe Więcej informacji
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Wpływ ciśnienia atmosferycznego na pomiary gazu

    W tej publikacji omówiono różnice między wskaźnikowymi a bezwzględnymi czujnikami ciśnienia, metody określania wartości ciśnienia atmosferycznego w danej lokalizacji oraz wpływ ciśnienia atmosferycznego na dokładność pomiarów.

    Więcej informacji
  • Analiza przypadku

   Hanover Compressor Company: Sektor poszukiwania i wydobycia ropy naftowej i gazu


   Foxboro w ciągu zaledwie 11 godzin dostarcza przetworniki ciśnienia dla producenta sprzętu z branży energetycznej Więcej informacji

   NSTAR


   Technologie bezprzewodowe firmy Accutech do monitorowania dystrybucji gazu ziemnego w stacjach gazowych Więcej informacji

   BP Carson


   Technologie bezprzewodowe Accutech do zapewnienia bezpieczeństwa w rafineriach ropy naftowej Więcej informacji

   Przetwarzanie węglowodorów


   Z pomocą Foxboro firmie Veris udaje się spełnić wysokie wymagania klienta związane z pomiarem przepływu Więcej informacji

   Delta BioFuels, Inc.: Przemysł chemiczny


   Reagujące na iskrę, zautomatyzowane czujniki przewodności Foxboro, efektywne przetwarzanie paliwa biodiesel Więcej informacji