• Technician working on a row of electrical machines, electric utilities, electric power distribution.

    Stacja E-House — rozwiązanie do rozdziału zasilania

    • Fabryka olejów smarowych firmy SKSOL w hiszpańskiej Kartagenie.

      Stacja elektroenergetyczna (E-House) od Schneider Electric zapewnia niezawodność i wysoką jakość eksploatacji systemów zasilania w nowo powstałej fabryce olejów smarowych firmy SKSOL w Kartagenie.