• Technician working on a row of electrical machines, electric utilities, electric power distribution.

  Stacja E-House — rozwiązanie do rozdziału zasilania

  • Przeczytaj

   • Read more about Schneider Electric solutions

    Broszura — Stacja elektroenergetyczna przeznaczona dla branży ropy naftowej i gazu

    Kompleksowe rozwiązanie w dziedzinie zasilania, które pozwala zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność eksploatacji i obniżyć koszty.

    Więcej informacji
  • Obserwuj

   • Zapoznaj się z stacją elektroenergetyczną (E-House) od Schneider Electric

    Najbezpieczniejsze i najbardziej opłacalne rozwiązanie kompleksowe dla instalacji krytycznych

   • Czy odważysz się wykorzystać technologie cyfrowe na niespotykaną dotąd skalę?

    „Premset Live” to nowa aplikacja na iPada oparta o technologie modelowania 3D oraz rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości, która pomaga w zapoznawaniu się z funkcjami aparatury rozdzielczej ŚN Premset, w jej skonfigurowaniu i późniejszej obsłudze technicznej