• Technician working on a row of electrical machines, electric utilities, electric power distribution.

    Rozwiązania do sterowania i zarządzania energią w dużych obiektach infrastruktury przemysłu naftowego i gazowego