• Default Alternative Text

  Symulacja i optymalizacja procesów LNG

  Man inspecting the pipes, simulation and optimization, refining petrochemicals.

  Wyzwania

  Branża transportu węglowodorów ciągle ewoluuje.

  Producenci gazu LNG dążą dziś do zapewnienia jak najwyższych standardów bezpieczeństwa (w dziedzinie ochrony pracowników, środowiska i zasobów), coraz dłuższej niezawodności rurociągów, zwiększenia ich wydajności i efektywności kosztowej przy jednoczesnym spełnianiu obowiązujących norm prawnych.

  • Rozwiązania

   Zaawansowane, bazujące na modelach oprogramowanie do symulacji przeznaczone do projektowania procesów, szkolenia operatorów i optymalizacji w czasie rzeczywistym.

  • Oferowane korzyści

   Niskie koszty i wysoka wydajność procesów przetwarzania strumieni węglowodorów.
  • Co nas wyróżnia

   Maksymalizacja wydajności przetwarzania strumieni węglowodorów przy jednoczesnej minimalizacji nakładów kapitałowych dzięki trzem różnym, bazującym na modelach, typom rozwiązań przeznaczonym do projektowania procesów, szkolenia operatorów i optymalizacji w czasie rzeczywistym.
  oprogramowanie przemysłowe, osoba dotykająca ekranu przedstawiającego wykresy danych

  Poznaj więcej rozwiązań dla instalacji przetwarzania gazu i procesów LNG

  Korzyści

  • Pracownicy w sterowni kopalni gazu ziemnego, konsultacje dotyczące zrównoważonego rozwoju.
   Sterowanie i proste zarządzanie eksploatacją Śledzenie i wizualizacja całej drogi produktu do lokalizacji docelowej.
  • Mężczyzna w stacji monitorowania obserwujący oprogramowanie do zarządzania energią, raportowanie dotyczące zrównoważonego rozwoju.
   Optymalizacja procesów dzięki dostarczanym w czasie rzeczywistym informacjom procesowym i zewnętrznym informacjom z rynku. Maksymalizacja zysków i obniżenie zużycia energii.
  • Turbina wiatrowa i stacja sieci elektroenergetycznej, inteligentna sieć elektroenergetyczna (smart grid), dostępność energii.
   Pewność, że operatorzy dyspozytorni rurociągu mają odpowiednie doświadczenie i są przygotowani do pracy zarówno w zwykłych, jak i wyjątkowych warunkach. Zgodność z regulacjami prawnymi oraz najlepszymi praktykami zarządzania dyspozytornią i szkolenia pracowników.
  • Wschód słońca nad rurociągiem z górami i śniegiem w tle, ropa naftowa i gaz.
   Redukcja kosztów zużycia energii i emisji szkodliwych substancji związanych z transportem produktu przez rurociąg. Maksymalne wykorzystanie zdolności przesyłowej rurociągu i sprawne wprowadzanie zmian w harmonogramie.