• Oil refinery at night, oil and gas.

    Automatyzacja procesów rafineryjnych i petrochemicznych