• Default Alternative Text

  Symulacja i optymalizacja w przemyśle rafineryjnym/petrochemicznym

  A worker explaining a business plan to his boss, business operations, sustainability in business.

  Wyzwania

  Wyzwaniem, przed którym stoją dziś rafinerie i zakłady petrochemiczne, jest zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa (w dziedzinie ochrony pracowników, środowiska i zasobów) i coraz większej niezawodności rurociągów, a także zwiększenie ich wydajności i efektywności kosztowej przy jednoczesnym spełnianiu obowiązujących norm prawnych.
  • Rozwiązania

   Zaawansowane, bazujące na modelach oprogramowanie do symulacji przeznaczone do projektowania procesów, szkolenia operatorów i optymalizacji w czasie rzeczywistym.
  • Oferowane korzyści

   Osiągnięcie na rynku wiodącej pozycji dzięki lepszemu zarządzaniu zużyciem energii oraz jej kosztami, optymalizacji produkcji, większej wydajności operatorów oraz ograniczeniu lub całkowitemu wyeliminowaniu wypadków związanych z bezpieczeństwem.
  • Co nas wyróżnia

   Szkolenia operatorów w zakresie projektowania zintegrowanych procesów na wszystkich poziomach zakładu oraz usługi związane z optymalizacją procesów w czasie rzeczywistym, które pozwalają na zwiększenie rentowności bez obniżania standardów bezpieczeństwa.
  oprogramowanie przemysłowe, osoba dotykająca ekranu przedstawiającego wykresy danych

  Poznaj więcej rozwiązań dla przemysłu rafineryjnego/petrochemicznego

  Korzyści

  • Pracownicy w sterowni kopalni gazu ziemnego, konsultacje dotyczące zrównoważonego rozwoju.
   • Proste zarządzanie i sterowanie przebiegiem eksploatacji.
   • Śledzenie i wizualizacja całej drogi produktu do lokalizacji docelowej.
  • Mężczyzna w stacji monitorowania obserwujący oprogramowanie do zarządzania energią, raportowanie dotyczące zrównoważonego rozwoju.
   • Optymalizacja procesów dzięki dostarczanym w czasie rzeczywistym informacjom procesowym i zewnętrznym informacjom z rynku.
   • Maksymalizacja zysków i obniżenie zużycia energii.
  • Turbina wiatrowa i stacja sieci elektroenergetycznej, inteligentna sieć elektroenergetyczna (smart grid), dostępność energii.
   • Zgodność z regulacjami prawnymi oraz najlepszymi praktykami zarządzania dyspozytornią i szkoleniami pracowników.
  • Wschód słońca nad rurociągiem z górami i śniegiem w tle, ropa naftowa i gaz.
   • Redukcja kosztów zużycia energii i emisji szkodliwych substancji związanych z transportem produktu przez rurociąg.
   • Maksymalne wykorzystanie zdolności przesyłowej rurociągu i sprawne wprowadzanie zmian w harmonogramie.