• Default Alternative Text

  Ochrona zasilania w przemyśle naftowym i gazowym

  Technician routing wires, energy efficiency, electric power distribution, electric utilities.

  Wyzwania

  Naszym priorytetem jest zapewnienie przedsiębiorstwom pełnego bezpieczeństwa oraz ciągłości działania. Jakość i dostępność energii elektrycznej ma kluczowe znaczenie dla działania wielu krytycznych aplikacji. W przemyśle energochłonnym, takim jak sektor ropy naftowej i gazu, przerwa w dostawie energii elektrycznej może stanowić poważne zagrożenie dla życia ludzkiego i bezpieczeństwa procesów oraz spowodować przestoje w pracy.

  Kompleksowe rozwiązania od Schneider Electric

  Ilustracja przedstawiająca cykl życia produktu, branża przemysłowa, jakość, ochrona zasilania, zarządzanie zasilaniem.
  • Rozwiązania

   Nasze zasilacze bezprzerwowe (UPS) zostały zaprojektowane tak, aby zapewniać ochronę zasilania nawet w najbardziej niesprzyjającym otoczeniu przemysłowym. Dzięki rozległemu doświadczeniu związanemu z działalnością w różnych branżach przemysłu oferujemy naszym klientom wysokiej jakości zasilacze UPS dostosowane do ich indywidualnych wymagań oraz liczne usługi dodatkowe.

  • Oferowane korzyści

   • Wsparcie przedsprzedażowe dla klientów zainteresowanych indywidualnymi rozwiązaniami.
   • Zarządzanie projektem na wszystkich etapach od prac projektowych do uruchomienia, konserwacji i szkoleń.
  • Co nas wyróżnia

   • Niezawodność, elastyczność, dostępność, jakość i wydajność.
   • Kompleksowe rozwiązanie systemowe oparte na naszym doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy.
   • Usługi doradcze i długofalowe wsparcie usługowe oraz własny program badań i rozwoju.
   • Zdolność produkcyjna wynosząca ponad 2500 systemów rocznie.
  Sylwetki mężczyzn w kaskach obok platformy wiertniczej, ropa naftowa i gaz.

  Poznaj więcej inteligentnych rozwiązań dla naziemnych instalacji sektora ropy naftowej i gazu

  Korzyści

  • Pracownik stojący przy magazynie gazu z walkie-talkie i notatnikiem typu clipboard w ręce, ropa naftowa i gaz
   Najwyższa niezawodność zasilania instalacji przemysłowych.
  • Ręka podłączająca kabel sieciowy, dostawca usług w chmurze.

   Zdolność do pracy w niesprzyjających warunkach przemysłowych.
  • biznesmeni przed ekranami z oprogramowaniem monitorującym od Schneider Electric, analiza raportów o zrównoważonym rozwoju, analiza Big Data.

   Elastyczność, dostępność, jakość i wydajność.
  • Technik pracujący przy panelu sterowania, słupy przesyłowe, efektywność energetyczna.

   Kompleksowe rozwiązania Schneider Electric, na których można w pełni polegać.