• Operators in power station control room working with technical challenges, sustainability reporting.

  Systemy nadzorujące I aplikacje korporacyjne

  Default Alternative Text

  Wyzwania

  Ewolucja w transporcie węglowodorów

  Wyzwaniem, któremu starają się dziś sprostać konstruktorzy rurociągów, jest zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa (w dziedzinie ochrony pracowników, środowiska i zasobów) i coraz większej niezawodności rurociągów, a także zwiększenie ich wydajności i efektywności kosztowej przy jednoczesnym spełnianiu obowiązujących norm prawnych.
  • Rozwiązania

   Dla Schneider Electric priorytetem jest, by oferowane rozwiązania były skalowalne, objęte nadzorem i fundamentalnie bezpieczne. Dostarczając niezawodnych narzędzi, umożliwiamy operatorom rurociągów ich bieżącą eksploatację oraz optymalizację transportu węglowodorów na wszystkich etapach łańcucha dostaw.

  • Oferowane korzyści

   Aplikacje systemów kontroli i monitoringu służące do zarządzania bieżącą eksploatacją rurociągów ropy naftowej, produktów rafinowanych i petrochemicznych oraz gazu, zapewniające bezpieczeństwo i efektywność wszystkich procesów.

   Szybkie podejmowanie decyzji biznesowych dzięki dostępowi do danych w czasie rzeczywistym.

  • Co nas wyróżnia

   Schneider Electric oferuje zintegrowane, otwarte i kompleksowe rozwiązania do zarządzania rurociągami i ich eksploatacją, które wspomagają przebieg wszystkich procesów na całej drodze przesyłu od miejsca wydobycia do przedsiębiorstwa. Nasze rozwiązania cieszą się największym zaufaniem sektora, np. ponad 60% całego transportu węglowodorów w Ameryce Północnej i Południowej odbywa się przy wykorzystaniu rozwiązań od Schneider Electric.

  Domyślny tekst

  Poznaj więcej rozwiązań korporacyjnych do zarządzania rurociągami

  W dobie rosnącego zapotrzebowania na energię, presji związanej z ochroną środowiska oraz potencjalnych zagrożeń nie zmienia się główne wyzwanie, przed którym stoją operatorzy rurociągów przeznaczonych do transportu węglowodorów oraz sieci dystrybucyjnych gazu: nieprzerwanie zapewniać bezpieczeństwo, niezawodność i prawidłowość przebiegu operacji przy jednoczesnej minimalizacji czasu i kosztów instalacji. Rozwiązania Schneider Electric do zarządzania rurociągami i ich eksploatacją są wykorzystywane w przemyśle ropy naftowej i gazu na całym świecie.

  Korzyści

  • Operatorzy w dyspozytorni elektrowni pracujący nad rozwiązaniem problemu technicznego, doradztwo w sprawie zrównoważonego rozwoju.
   • Większe bezpieczeństwo eksploatacji, niezawodność i zgodność z przepisami
   • Mniejsze ryzyko związane z przedsięwzięciem i niższy całkowity koszt instalacji
  • Domyślny tekst
   • Proste zarządzanie i sterowanie przebiegiem operacji
   • Śledzenie i wizualizacja drogi przesyłu od miejsca wydobycia do miejsca docelowego
  • Dwóch biznesmenów siedzących na ławce i pracujących z tabletem, Internet rzeczy, doradztwo w sprawie zrównoważonego rozwoju.
   • Dokładne dane dotyczące monitorowania zasobów i rozliczeniowych pomiarów przepływu
   • Automatyczne sprawdzanie danych pomiarowych