• Default Alternative Text
  Inteligentne miasta potrzebują inteligentnej gospodarki wodnej

  Gospodarka wodna

 • Anglian Water

  Największe brytyjskie przedsiębiorstwo z branży wodno-ściekowej zwróciło się do firmy Schneider Electric o pomoc we wszczepieniu „nowego serca” do swojego systemu monitorowania — tak by operacja ta nie spowodowała zakłóceń w dostawach wody i odbiorze ścieków.

 • Dallas Water Utilities

  Innowacyjna rozbudowa systemu sterowania procesami przynosi klientowi oczekiwane oszczędności czasu i pieniędzy.

  Dowiedz się więcej
  Water treatment plant at twilight
 • Ontario Clean Water

  Oprogramowanie Wonderware przynosi wzrost efektywności i pozwala lepiej kontrolować koszty. Skalowalność, standaryzacja i dodatkowe funkcje sprawozdawcze pomagają w zapewnieniu klientom wyższego poziomu usług i zapewniają większą przejrzystość.

  Jezioro, gospodarka wodna

  Wyzwania

  Woda nie zawsze jest dostępna w miastach, ale to właśnie tam ludzie potrzebują jej najbardziej. Miasta muszą dbać o dostępność wody oraz o to, by ich gospodarka wodna była bardziej efektywna i bezpieczna.
  Jezioro, gospodarka wodna

  Nasze rozwiązania dla inteligentnej gospodarki wodnej

  Dlaczego warto współpracować ze Schneider Electric?

  • Ikona pompy wody Już dziś oferujemy inteligentną gospodarkę wodną. Inteligentne miasta muszą też mądrze gospodarować wodą. Zapewniać dostęp do czystej wody pitnej, gospodarować ściekami i ograniczać straty wody, dbać o ochronę przeciwpowodziową.