• Default Alternative Text

  Infrastruktura wodno-ściekowa

  Oczyszczalnie ścieków, zarządzanie systemami wodnymi i ściekami.

  • Oczyszczalnia ścieków Swarzewo

   Rozwiązanie: rozdzielnice elektryczne Lokalizacja: Swarzewo, k. Władysławowa Rok: 2014 Dostarczono komplet rozdzielnic elektrycznych niskiego napięcia, obejmujących rozdzielnicę główną (typu Prisma Plus P 1600Am) oraz rozdzielnice MCC (typu Spacial SF), wraz z napędami Altivar 61. Kontakt Schneider Electric: marek.gach@schneider-electric.com
  Zrobione z lotu ptaka zdjęcie zakładu uzdatniania wody w DeKalb w stanie Illinois, gospodarka wodna.

  Infrastruktura wodno-ściekowa