• Default Alternative Text
  Systemy, czujniki, kamery, akcesoria

  Monitoring bezpieczeństwa i warunków w otoczeniu

  • Rozwiązania do monitoringu bezpieczeństwa i warunków w otoczeniu

   Monitoring bezpieczeństwa i warunków w otoczeniu, monitoring wideo, temperatury, wilgotności, styków drzwiowych, styków bezprądowych, wycieków miejscowych, wibracji, obecności dymu i dźwięku (dwukierunkowe).

   mężczyzna obserwujący obraz z kamer monitoringu i produkty zapewniające bezpieczeństwo fizyczne

   Wyzwania

   Operatorzy pomieszczeń IT muszą w każdej chwili wiedzieć, co dzieje się w infrastrukturze powierzonej ich opiece. Dostęp osób nieupoważnionych, wahania temperatury i wilgotności, dym, wycieki, niekontrolowany przepływ powietrza i wstrząsy — o wszystkich takich zdarzeniach i czynnikach operator musi być powiadamiany przez system wykrywania zdarzeń na obrazach wideo, rejestrowania obrazu i monitorowania warunków w otoczeniu.