• Default Alternative Text
  Oferujemy wiedzę specjalistyczną, która pomaga klientom osiągać cele w zakresie wydajności i bezpieczeństwa.

  Usługi dla całego cyklu życia centrum przetwarzania danych: projektowanie

  Technik Schneider Electric omawiający gospodarkę energetyczną w centrum przetwarzania danych

  Wyzwania

  Twoje centrum przetwarzania danych musi spełnić wymagania dotyczące wydajności i bezpieczeństwa. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz tylko jednego podzespołu, usługi zarządzania infrastrukturą, systemu zabezpieczeń czy całego centrum przetwarzania danych, nasze konfigurowalne usługi projektowania pozwolą Ci skorzystać z naszej bogatej wiedzy specjalistycznej.

  Usługi dla całego cyklu życia centrum przetwarzania danych

  Usługi związane z cyklem życia centrum danych
  • Rozwiązania

   Nasze kompleksowe rozwiązania dla centrum przetwarzania danych obejmują opracowanie charakterystyki efektywności i gęstości, rozmieszczenia elementów na rzucie całego centrum przetwarzania danych oraz zdefiniowanie szczegółów instalacji sprzętu i realizacji projektu.
  • Korzyści

   Naszą bogatą wiedzę specjalistyczną wykorzystujemy w ramach sprawdzonych metodologii, posługując się solidnymi narzędziami wspomagającymi projektowanie i obszerną biblioteką projektów wzorcowych. W rezultacie opracowanie indywidualnego projektu centrum przetwarzania danych przebiega szybko, ekonomicznie i bez komplikacji. Zatrudniamy ponad 7000 przeszkolonych specjalistów, którzy służą pomocą w realizacji indywidualnie sformułowanych założeń projektowych.
  • Co nas wyróżnia

   • Bogata biblioteka wzorcowych projektów centrów przetwarzania danych 
   • Nasi specjaliści na co dzień zajmują się projektowaniem infrastruktur
   • Pośredniczymy w kontaktach z lokalnymi instytucjami administracji i nadzoru na całym świecie
   • Cały proces projektowania trwa u nas około 30 dni lub nawet krócej
  Dwaj inżynierowie rozmawiający o eksploatacji centrum przetwarzania danych

  Zastosowania

  Od systemów infrastruktury fizycznej centrum przetwarzania danych oczekuje się nieprzerwanego działania zgodnego ze specyfikacją projektu — niezależnie od tego, jak zmieniają się wymagania biznesowe i informatyczne. Gdy kadra zarządzająca rozumie specyfikę poszczególnych etapów istnienia i eksploatacji ośrodka oraz relacje między nimi, większa jest szansa, że infrastruktura spełni te oczekiwania. Szersze spojrzenie na cały cykl życia — zrozumienie, co dzieje się w każdej z jego faz i jak kolejne fazy wpływają na siebie — pomaga organizacji w osiągnięciu zakładanej efektywności.

  Korzyści

  • Ludzie biznesu przeglądający plany efektywności energetycznej, serwis terenowy
    
   • Niższe koszty
   • Opracowanie pełnej i częściowej specyfikacji
   • Biblioteka projektów wzorcowych 
  • Mężczyzna zajmujący się zarządzaniem centrum przetwarzania danych w serwerowni, usługi dla centrów przetwarzania danych, eksploatacja centrum przetwarzania danych.
    
   • Architektura o wysokiej efektywności 
   • Rozwiązania prefabrykowane, które upraszczają proces projektowania
  • mężczyzna i kobieta rozmawiają na temat zarządzania energią w centrum przetwarzania danych
    
   • Pomoc w rozwiązywaniu problemów biznesowych i technicznych
   • Pomoc w projektowaniu obejmująca różne dziedziny, w tym instalacje elektryczne, zabezpieczenia i infrastrukturę fizyczną pomieszczeń IT