• Business people looking at energy efficiency plans, field service

  Usługi dla całego cyklu życia centrum przetwarzania danych: planowanie

  • Czytaj

   • Read more about Schneider Electric solutions

    Opracowanie White Paper nr 142
    Projektowanie centrum przetwarzania danych: planowanie systemów

    Planowanie infrastruktury fizycznej centrum przetwarzania danych nie musi być zadaniem czasochłonnym i frustrującym. Doświadczenie pokazuje, że jeśli właściwe osoby zabiorą się za rozwiązywanie właściwych problemów we właściwej kolejności, słabo sprecyzowane wymagania szybko zmieniają się w szczegółowy projekt. W tym opracowaniu przedstawiono praktyczną metodologię, która może przynieść ograniczenie kosztów poprzez uproszczenie i skrócenie procesu planowania, a przy tym korzystnie wpłynąć na jakość uzyskanego planu. Przeczytaj opracowanie White Paper nr 142
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Opracowanie White Paper nr 145
    Planowanie centrum przetwarzania danych: 9 najczęściej popełnianych błędów

    Dlaczego tak wiele projektów budowy i rozbudowy centrów przetwarzania danych kończy się niepowodzeniem? Zamieszczone tutaj opracowanie przynosi odpowiedź na to pytanie, ujawniając 9 błędów popełnianych najczęściej przez organizacje podczas projektowania i budowania nowych ośrodków. W publikacji opisano także skuteczną metodologię realizacji takich projektów opartą na optymalizacji całkowitego kosztu posiadania. Przeczytaj opracowanie White Paper nr 145
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Opracowanie White Paper nr 141
    Projektowanie centrum przetwarzania danych: zarządzanie projektem według ujednoliconego procesu

    W przypadku inwestycji obejmujących projektowanie/budowanie centrów przetwarzania danych błędy w zarządzaniu projektami są powszechną — choć możliwą do uniknięcia — przyczyną opóźnień, wzrostu kosztów i frustracji. Idealnym rozwiązaniem byłoby nadanie całemu procesowi zarządzania ujednoliconej struktury złożonej z pasujących do siebie komponentów, tak aby wszyscy uczestnicy porozumiewali się wspólnym językiem, by nie powstawały luki w zakresie odpowiedzialności, a całe przedsięwzięcie było realizowane szybko i przyniosło przewidywalny wynik. W tym opracowaniu przedstawiono ramową strukturę ról i relacji w procesie zarządzania projektami. Propozycja ta jest zrozumiała, kompleksowa i daje się zaadaptować do projektu o dowolnej skali. Przeczytaj opracowanie White Paper nr 141

   • Oferowane przez Schneider Electric wzorcowe projekty centrów przetwarzania danych obejmują zweryfikowane i udokumentowane plany konstrukcji, konfiguracji i rozmieszczenia składników systemów infrastrukturalnych. Planowanie centrum przetwarzania danych: szybciej, łatwiej... i do tego BEZPŁATNIE

   • Przeczytaj, dlaczego solidny program eksploatacji centrum przetwarzania danych jest ważniejszy dla bezproblemowego funkcjonowania firmy niż sam projekt centrum. 3 powody, dla których solidny program eksploatacji centrum przetwarzania danych jest ważniejszy niż jego projekt

   • Zacznij myśleć o swoim ośrodku w kontekście całego cyklu życia: planowania, projektowania, budowy, eksploatacji, oceny (i ostatecznie wycofania z eksploatacji). Dr Frankenstein i centra przetwarzania danych

   • Do największych wyzwań, przed jakimi stają specjaliści od centrów przetwarzania danych, jest zarządzanie cyklem życia wyposażenia w sposób zapewniający jego optymalne działanie przy zachowaniu wysokiej niezawodności. Znaczenie zarządzania cyklem życia centrum przetwarzania danych

   • Decyzje podjęte w fazie planowania będą odbijać się echem w całym okresie eksploatacji centrum przetwarzania danych. Dlatego opłaca się od początku mieć dobry plan. Dobry plan może się udać
  • Ucz się

   Kalkulator do porównywania kosztów prefabrykowanego i tradycyjnego centrum przetwarzania danych


   Wpływ cech projektu na koszt prefabrykowanego i tradycyjnego centrum przetwarzania danych. Kalkulator kosztów centrum przetwarzania danych

   Kalkulator do planowania projektu centrum przetwarzania danych


   Wpływ technicznej realizacji infrastruktury fizycznej oraz strategii rozwojowych na kluczowe parametry projektu. Kalkulator do planowania projektu

   Projekty referencyjne centrów przetwarzania danych Schneider Electric


   Zweryfikowane i udokumentowane plany konstrukcji, konfiguracji i rozlokowania systemów infrastruktury wraz ze wskazaniem komponentów, które mają w nich być używane. Projekty wzorcowe centrów przetwarzania danych Schneider Electric

   Kalkulator do porównywania kosztów budowy własnego centrum z kosztami usług kolokacji


   Wpływ cech centrum przetwarzania danych i modelu cenowego na całkowite koszty użytkowania. Kalkulator całkowitych kosztów posiadania

   Kalkulator nakładów inwestycyjnych na centrum przetwarzania danych


   Wpływ zmian w projekcie infrastruktury fizycznej na nakłady inwestycyjne. Kalkulator nakładów inwestycyjnych
  • Obserwuj

   • Wzorcowe projekty centrów przetwarzania danych

    Projektowanie i budowa centrum przetwarzania danych jest skomplikowanym, niejednokrotnie uciążliwym przedsięwzięciem. Dlatego firma Schneider Electric przygotowała wzorcowe projekty centrów przetwarzania danych, które mogą znacząco ułatwić procesy planowania, budowania i wdrażania.
   • Usługi dla całego cyklu życia centrum przetwarzania danych

    Życie przynosi niekiedy nieprzyjemne niespodzianki, ale w całym cyklu życia centrum przetwarzania danych wcale nie musisz ich zaznać — jeśli skorzystasz z usług Schneider Electric.
   • Wartość usług dla całego cyklu życia centrum przetwarzania danych

    Rola centrów przetwarzania danych w działalności przedsiębiorstw nigdy jeszcze nie była tak ważna. Usługi są kluczem do zaprojektowania, uruchomienia i udanej, niezawodnej eksploatacji centrum przetwarzania danych. Schneider Electric oferuje komplet usług znajdujących zastosowanie na wszystkich etapach tego cyklu życia.