• Default Alternative Text

    System awaryjnego zatrzymania z wbudowanym modułem bezpieczeństwa, przyciskiem i stycznikami (PLd/Kat. 3, SIL 2, kategoria zatrzymania 0)