• Default Alternative Text

  Rozwiązanie dla złożonych maszyn ze ściśle zsynchronizowanym sterowaniem ruchem — obróbka materiałów

  Default Alternative Text

  Przed każdą firmą stoją inne wyzwania.

  Musisz zaprojektować ekonomiczną maszynę realizującą proste funkcje. Chcesz zaoferować rozwiązanie ekonomiczne, efektywne energetycznie, elastyczne, zoptymalizowane i wyposażone we wbudowane mechanizmy diagnostyczne.

  Oferujemy wsparcie ekspertów przez cały cykl życia maszyny.

  Ilustracja, rozwiązania dla kolejnych etapów cyklu życia maszyn, produkcja przemysłowa, sterowanie maszynami.
  • Rozwiązania

   Elastyczne i skalowalne rozwiązanie oparte na sterowniku ruchu i oferujące optymalny poziom wydajności. Korzysta z edytora CNC wbudowanego w system SoMachine, dzięki czemu zapewnia znakomitą elastyczność i funkcjonalność. Napędy podłączone są do magistrali CANmotion, dzięki czemu rozwiązanie jest bardzo ekonomiczne.

  • Oferowane korzyści

   • Szczegółowo udokumentowane aplikacje gotowe do wykorzystania
   • Wysokiej jakości wsparcie i gotowe aplikacje
   • Architektury TVDA (przetestowane, zweryfikowane i udokumentowane) ze zintegrowanymi funkcjami bezpieczeństwa.
   • Jeden dostawca kompletnego rozwiązania
  • Co nas wyróżnia

   • Rozwiązania gotowe do wykorzystania:
    - Kompletne aplikacje ze sterownikiem ruchu i serwonapędami połączonymi przez magistralę CANmotion.
    - Gruntownie przetestowane szablony projektów
   • Możliwość adaptacji rozwiązania:
    - Duży wybór konfiguracji z różną liczbą osi
    - Architektury TVDA można wykorzystywać w różnych projektach i adaptować do indywidualnych potrzeb
   • Optymalny rozmiar paneli dzięki zastosowaniu kompaktowych sterowników i przemienników
   • Mniejsze zużycie energii: zestaw bibliotek radykalnie ułatwia zapewnienie efektywności energetycznej systemu
   • Serwis i wsparcie na całym świecie — pomoc doświadczonych projektantów i centrów aplikacyjnych
   • Obsługa różnych magistrali Fieldbus: Modbus SL, CANopen, CANmotion