• Default Alternative Text

  Rozwiązanie dla prostych maszyn ze skoordynowanym sterowaniem ruchem

  Default Alternative Text

  Przed każdą firmą stoją inne wyzwania.

  Musisz zaprojektować ekonomiczną maszynę realizującą proste funkcje. Maszyna musi być efektywna energetycznie, tania, elastyczna i wyposażona we wbudowane mechanizmy diagnostyczne.

  Oferujemy wsparcie ekspertów przez cały cykl życia maszyny.

  Ilustracja, rozwiązania dla kolejnych etapów cyklu życia maszyn, produkcja przemysłowa, sterowanie maszynami.
  • Rozwiązania

   Elastyczne i skalowalne rozwiązanie niskokosztowe oparte na sterowniku i oferujące optymalny poziom wydajności. W rozwiązaniu zastosowano technikę koordynacji ruchu pozwalającą na obniżenie kosztu systemu zarządzania ruchami maszyny. Napędy podłączone są do magistrali CANopen, dzięki czemu rozwiązanie charakteryzuje się bardzo korzystną relacją kosztu do wydajności.

  • Oferowane korzyści

   • Szczegółowo udokumentowane aplikacje gotowe do wykorzystania
   • Mniejsze potrzeby szkoleniowe dzięki wysokiej jakości wsparciu i dostępności gotowych aplikacji
   • Nie zaczynaj od zera. Użyj architektur TVDA (przetestowanych, zweryfikowanych i udokumentowanych), które integrują funkcje bezpieczeństwa z aplikacją.
   • Jeden dostawca kompletnego rozwiązania.
  • Co nas wyróżnia

   • Rozwiązania gotowe do wykorzystania:
    - Kompletne aplikacje ze sterownikiem ruchu i serwonapędami połączonymi przez magistralę CANopen
    - Gruntownie przetestowane szablony projektów
   • Możliwość adaptacji rozwiązania:
    - Duży wybór konfiguracji z różną liczbą osi
    - Architektury TVDA można wykorzystywać w różnych projektach i adaptować do indywidualnych potrzeb
   • Optymalny rozmiar paneli dzięki zastosowaniu kompaktowych sterowników i przemienników
   • Mniejsze zużycie energii: zestaw bibliotek radykalnie ułatwia zapewnienie efektywności energetycznej systemu
   • Serwis i wsparcie na całym świecie — pomoc doświadczonych projektantów i centrów aplikacyjnych
   • Obsługa różnych magistrali Fieldbus: Modbus SL, CANopen