• Default Alternative Text

  Dla prostych maszyn z systemem sterowania ruchem za pośrednictwem wejść/wyjść podłączonych na stałe

  Default Alternative Text

  Przed każdą firmą stoją inne wyzwania.

  Musisz zaprojektować ekonomiczną maszynę realizującą proste funkcje. Chcesz zaoferować tanią, elastyczną maszynę o optymalnej wydajności, wyposażoną w zintegrowane mechanizmy diagnostyczne i funkcje zwiększające efektywność energetyczną, ale niekorzystającą z magistrali Fieldbus.

  Oferujemy wsparcie ekspertów przez cały cykl życia maszyny.

  Ilustracja, rozwiązania dla kolejnych etapów cyklu życia maszyn, produkcja przemysłowa, sterowanie maszynami.
  • Rozwiązania

   Elastyczne i skalowalne rozwiązanie oparte sterowniku i oferujące optymalny poziom wydajności.
   W rozwiązaniu zastosowano technikę koordynacji ruchu pozwalającą na obniżenie kosztu systemu zarządzania ruchami maszyny. Napędy i linie we/wy podłączone są na stałe (PTI/PTO — I/O ciągu impulsów), dlatego rozwiązanie charakteryzuje się bardzo korzystną relacją kosztu do wydajności.

  • Oferowane korzyści

   • Szczegółowo udokumentowane aplikacje gotowe do wykorzystania (TVDA)
   • Mniejsze potrzeby szkoleniowe dzięki wysokiej jakości wsparciu i dostępności gotowych aplikacji
   • Nie zaczynaj od zera. Użyj architektur TVDA (przetestowanych, zweryfikowanych i udokumentowanych) ze zintegrowanymi funkcjami bezpieczeństwa.
   • Jeden dostawca kompletnego, zoptymalizowanego i wydajnego rozwiązania
  • Co nas wyróżnia

   • Rozwiązania gotowe do wykorzystania:
    - Kompletne aplikacje ze sterownikiem ruchu i serwonapędami połączonymi przez wejścia/wyjścia ciągów impulsów (PTI/PTO)
    - Gruntownie przetestowane szablony projektów
   • Możliwość adaptacji rozwiązania:
    - Duży wybór konfiguracji z różną liczbą osi
    - Architektury TVDA można wykorzystywać w różnych projektach i adaptować do indywidualnych potrzeb
   • Optymalny rozmiar paneli dzięki zastosowaniu kompaktowych sterowników i przemienników
   • Mniejsze zużycie energii: zestaw bibliotek radykalnie ułatwia zapewnienie efektywności energetycznej systemu
   • Serwis i wsparcie na całym świecie — pomoc doświadczonych projektantów i centrów aplikacyjnych