• Default Alternative Text

  Wysoko Efektywny system sterowania robotami steruje nawet 30 robotami typu Delta.

  Production line in a manufacturing facility for packaging, industrial automation, machine control, manufacturing execution system.

  Przed każdą firmą stoją inne wyzwania.

  Jeśli maszyna wykorzystuje 30, 60, a nawet 99 zsynchronizowanych osi napędzanych serwonapędami oraz dodatkowo konieczne jest zintegrowanie z maszyną jednego lub kilka robotów to system automatyki musi działać idealnie. Systemy sterowania muszą dostarczać wystarczający zapas mocy obliczeniowych aby zapewnić możliwość zaprogramowania aplikacji o wysokiej złożoności. Wykorzystanie łatwych do adaptacji technologii w oparciu o serwonapędy jest konieczne, aby ograniczyć powierzchnię szaf przemysłowych oraz koszty okablowania i oprzewodowania. Z kolei gotowa do uruchomienia technologia wraz z zaawansowanymi narzędziami diagnostycznymi dostarczają danych niezbędnych na etapie uruchamiania instalacji.

  Oferujemy wsparcie ekspertów w trakcie całego cyklu życia maszyny.

  Ilustracja, rozwiązania dla kolejnych etapów cyklu życia maszyn, produkcja przemysłowa, sterowanie maszynami.
  • Rozwiązania

   Synchronizacja osi / Sercos / Architektura sterownika ruchu LMC600 : możliwości Jeden sterownik PacDrive może synchronizować pracę nawet 99 osi serwonapędowych, może też sterować mieszanymi układami serwonapędów i robotów. Wieloosiowy serwosystem, napędy przemiennikowe do zabudowy w szafach, zintegrowany podsystem bezpieczeństwa maszynowego, dobry projekt techniczny to gwarancja pełnej swobody w konstruowaniu wysoko wydajnego sprzętu i maszyn zrobotyzowanych do transportu materiałów.
  • Oferowane korzyści

   • Jedno rozwiązanie do kontrolowania ruchu, sterowań logicznych i komunikacji.
   • Rozwiązanie PacDrive 3 umożliwia realizację kontroli ruchu, sterowań logicznych oraz funkcji robotyki z poziomu jednej platformy sprzętowej.
   • Komunikacja pomiędzy napędami Sercos umożliwia integrację podsystemów we/wy oraz podsystemów bezpieczeństwa maszynowego przy wykorzystaniu sieci obiektowej Ethernet.
   • Dzięki scentralizowanej architekturze systemu oraz w pełni zintegrowanej strukturze programu zgodnej z normą IEC 61131-3, platforma PacDrive idealnie nadaje się do sterowania produkcją wykorzystującą serwonapędy, urządzeniami przeładunkowymi i mechanizmami zrobotyzowanymi. Technologia PacDrive jest wykorzystywana do sterowania ponad 80 000 maszyn na świecie.
  • Co nas wyróżnia

   • Architekturę automatyki opartą na systemie PacDrive 3 można adaptować do zmienniających sie konfiguracji serwoosi/robotów. O rodzaju sterownika decyduje liczba osi lub stopień złożoności operacji. Brak komiczności zmiany oprogramowania podczas wymiany modułów sprzętowych.
   • Dostępne biblioteki programowe dla aplikacji transportu materiałów obejmują obsługę typowych błędów spotykanych w tego typu aplikacjach. Biblioteka programowa układów robotyki obejmuje typowe układy kinematyczne stosowane w maszynach.