• Default Alternative Text

  Maszyny pakujące z maksymalnie 99 osiami serwonapędu i robotami

  Default Alternative Text

  Przed każdą firmą stoją inne wyzwania

  Gdy maszyny mają łącznie 30, 60 lub prawie 100 zsynchronizowanych osi serwonapędu, integracja dodatkowych robotów wymaga niezwykle starannego wyboru i skonfigurowania systemu automatyki. Systemy sterowania muszą mieć wystarczającą rezerwę energii, a opcje programowania instalacji powinny uwzględniać złożoność konfiguracji maszyn. W fazie przekazywania do eksploatacji istotna jest kompatybilność technologii na zasadzie plug-and-play oraz dostępność obszernych informacji diagnostycznych.

  Oferujemy wsparcie ekspertów przez cały cykl życia maszyny

  Ilustracja, rozwiązania dla kolejnych etapów cyklu życia maszyn, produkcja przemysłowa, sterowanie maszynami.
  • Rozwiązania

   Architektura „Zsynchronizowane osie/Sercos/sterownik ruchu LMC600” jest doskonałym przykładem takiego optymalnego rozwiązania: jeden sterownik PacDrive synchronizuje nawet 99 osi serwonapędu. Może też sterować mieszanymi układami osi i robotów. Wieloosiowy serwosystem z obudowanymi napędami i zintegrowanymi serwomodułami, zintegrowane zabezpieczenia i dobry projekt techniczny to gwarancja pełnej swobody w konstruowaniu wysoko wydajnego sprzętu i maszyn zrobotyzowanych do przenoszenia materiałów.

  • Oferowane korzyści

   • PacDrive 3 opiera się na sprawdzonej technologii ujednolicającej sterowanie PLC, ruch i robotykę w postaci pojedynczej platformy sprzętowej.
   • Dzięki scentralizowanej architekturze systemu PacDrive 3 jest idealnym rozwiązaniem do sterowania bazującymi na napędach serwo procesami produkcji i maszynami pakującymi, a także sprzętem do transportu materiałów i robotyką.
   • PacDrive 3 steruje ponad 80 000 maszyn na całym świecie.
  • Co nas wyróżnia

   • Architektury automatyki PacDrive 3 można skalować w konfiguracjach od 0 do 99 osi serwonapędu z różną liczbą robotów.
   • Dostępna jest biblioteka dla robotyki uwzględniająca wszystkie typowe rodzaje kinematyki, różne interpolacje, gotowe funkcje do śledzenia taśmy przenośnikowej, ograniczenia przyspieszenia i integrację układów wizyjnych.