• Default Alternative Text

  Maszyny pakujące z obsługą maksymalnie 8 zsynchronizowanych osi serwonapędu (CANmotion)

  Default Alternative Text

  Przed każdą firmą stoją inne wyzwania.

  Nowa technologia sterowania ruchem odbiła się na wzroście złożoności procesu programowania. Dlatego niezbędne jest skuteczne rozwiązanie obniżające koszty początkowe. Można też korzystać z narzędzi do programowania PLC i urządzeń peryferyjnych.

  Oferujemy wsparcie ekspertów przez cały cykl życia maszyny.

  Ilustracja, rozwiązania dla kolejnych etapów cyklu życia maszyn, produkcja przemysłowa, sterowanie maszynami.
  • Rozwiązania

   Architektura „sterownika ruchu LMC058/CANmotion + CANopen/zsynchronizowanych osi” to rozwiązanie do sterowania bazujące na sterowniku Modicon. Można je dostosować do innych rozwiązań automatyzacyjnych z 2–8 zsynchronizowanymi osiami serwonapędu, tym samym przygotowując maszyny do pakowania, obkurczania i etykietowania. Sprawdzone narzędzie SoMachine ze świata systemów programowania PLC stanowi podstawę inżynierii. Można także wykorzystać protokół CANopen sterownika Modicon PLC.
  • Oferowane korzyści

   • Architektura opierająca się na sterowniku LMC058 wyróżnia się na tle innych rozwiązań w dziedzinie sterowania ruchem. A to za sprawą intuicyjnego programowania przy użyciu SoMachine, wstępnie skonfigurowanych szablonów projektów PLC i HMI oraz biblioteki kontroli ruchu ułatwiającej programowanie, rozruch eksploatacyjny i diagnostykę maszyn pakujących.
   • Dzięki łatwej instalacji CANmotion stanowi optymalne rozwiązanie obejmujące sterowanie zsynchronizowanymi osiami, pozycjonowanie i funkcje automatyzacyjne PLC.
  • Co nas wyróżnia

   • Wyjątkowe rozwiązanie ułatwiające każdy etap procesu rozwoju, od fazy opracowywania, przez prace inżynieryjne i instalację, aż po tworzenie dokumentacji.
   • Pełna zdolność współdziałania i niezawodność najlepszych w swojej klasie produktów Schneider Electric